Äldre

Vallentunas äldre ska kunna leva ett bra och meningsfullt liv. Kommunen erbjuder många olika former av stöd och service för dig som är äldre. Många av stödinsaterna behöver du ansöka om, som till exempel hemtjänst, äldreboende eller dagverksamhet. Vi erbjuder även stöd/aktiviteter som du inte behöver ansöka om, till exempel fixartjänst, syn- och hörselservice och aktiviteter på våra sociala mötesplatser för äldre.

Vilket stöd kan du få?

Kommunen erbjuder många stödinsatser till dig som är äldre. Många av stödinsatserna behöver du ansöka om, som till exempel:

 • Hemtjänst
 • Matlåda/leverans
 • Dagverksamhet
 • Äldreboende
 • Korttidsboende/växelvård
 • Trygghetslarm
 • Digital nattillsyn
 • Färdtjänst
 • Hjälpmedel i hemmet (via landstinget)
 • Anpassning av bostad (via samhällsbyggnadsförvaltningen)
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade (via samhällsbyggnadsförvaltningen)

Vi erbjuder även aktiviteter/stöd som du inte behöver ansöka om, som till exempel:

 • Fixartjänst (beställning via Träffpunkten)
 • Syn- och hörselhjälp (beställning via Träffpunkten)
 • Anhörigstöd
 • Aktiviteter och gemenskap 

Aktiviteter och verksamheter

Sociala mötesplatser, Träffpunkter

I Vallentuna finns två sociala mötesplatser, Träffpunkter, där du har möjlighet att träffa andra människor för en fika, en pratstund eller för att delta i olika aktiviteter.

Träffpunkterna drivs av socialförvaltningen i nära samverkan med socialt inriktade föreningar, volontärer och frivilligorganisationer. De flesta av våra aktiviteter sker i samverkan med dessa föreningar.

Träffpunkten på Allévägen 10 fungerar som en frivilligcentral och koordinerar och synliggör föreningarnas aktiviteter för kommunens invånare. Aktiviteterna kan vara allt möjligt som allsång, frågesport, handarbete, besöka utställningar med mera.

Mer information och schema hittar du på Träffpunktens webbsida

Pensionärsföreningar och församlingar

Vallentuna har även engagerade pensionärsföreningar och församlingar som anordnar aktiviteter, resor och träffar. Information om deras aktiviteter hittar du i trycksaksprodukten Träffen, som finns att hämta på kontaktcentret på Kulturhuset eller på Träffpunkten Allévägen 10.

Värdighetsgarantier

I Vallentuna kommun finns värdighetsgrantier inom biståndshandläggning. Genom värdighetsgarantier vill Vallentuna kommun förtydliga vad du kan förvänta dig av äldreomsorgen. Du får ökade möjligheter att påverka och bestämma över din egen tillvaro, att uttrycka dina synpunkter och önskemål samt ges möjlighet att känna trygghet och meningsfullhet.

Vad du kan förvänta dig:

 • Du blir informerad muntligt och skriftligt om vilket stöd/vilken hjälp kommunen kan erbjuda.
 • Dina uttalade behov och önskemål beaktas i den utredning som ligger till grund för beslut om stöd och hjälp. 
 • Den personal som besöker dig bär en tydlig namnbricka och kan identifiera sig med en fotolegitimation.

Synpunkter och klagomål

Om du upplever att vi inte följer det vi lovar i värdighetsgarantierna vill vi att du kontaktar oss:

Kontakta gärna någon av personalen som hjälper dig att förmedla dina synpunkter. När du har lämnat dina synpunkter kommer vi snarast att kontakta dig, dock senast inom 14 dagar.

Blanketter äldreomsorg

Här hittar du blanketter för insatser inom äldreomsorg, dubbel boendekostnad och inkomstförfrågan. Här hittar du även en länk till Pensionsmyndigheten där du kan göra en preliminär uträkning för att se om du har rätt till bostadstillägg. 

Äldreenheten

Du når äldreenheten genom kommunens Kontaktcenter på telefon: 08-587 850 00

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats