Äldre

Vallentunas äldre ska kunna leva ett bra och meningsfullt liv. Kommunen erbjuder många olika former av stöd och service för dig som är äldre. Många av stödinsaterna behöver du ansöka om, som till exempel hemtjänst, äldreboende eller dagverksamhet. Vi erbjuder även stöd/aktiviteter som du inte behöver ansöka om, till exempel fixartjänst, syn- och hörselservice och aktiviteter på våra sociala mötesplatser för äldre.

Vilket stöd kan du få?

Kommunen erbjuder många stödinsatser till dig som är äldre. Många av stödinsatserna behöver du ansöka om, som till exempel:

 • Hemtjänst
 • Matlåda/leverans
 • Dagverksamhet
 • Äldreboende
 • Korttidsboende/växelvård
 • Trygghetslarm
 • Digital nattillsyn
 • Färdtjänst
 • Hjälpmedel i hemmet (via landstinget)
 • Anpassning av bostad (via samhällsbyggnadsförvaltningen)
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade (via samhällsbyggnadsförvaltningen)

Vi erbjuder även aktiviteter/stöd som du inte behöver ansöka om, som till exempel:

 • Fixartjänst (beställning via Träffpunkten)
 • Syn- och hörselhjälp (beställning via Träffpunkten)
 • Anhörigstöd
 • Aktiviteter och gemenskap 

Aktiviteter och verksamheter

Sociala mötesplatser, Träffpunkter

I Vallentuna finns två sociala mötesplatser, Träffpunkter, där du har möjlighet att träffa andra människor för en fika, en pratstund eller för att delta i olika aktiviteter.

Träffpunkterna drivs av socialförvaltningen i nära samverkan med socialt inriktade föreningar, volontärer och frivilligorganisationer. De flesta av våra aktiviteter sker i samverkan med dessa föreningar.

Träffpunkten på Allévägen 10 fungerar som en frivilligcentral och koordinerar och synliggör föreningarnas aktiviteter för kommunens invånare. Aktiviteterna kan vara allt möjligt som allsång, frågesport, handarbete, besöka utställningar med mera.

Pensionärsföreningar och församlingar

Vallentuna har även engagerade pensionärsföreningar och församlingar som anordar aktiviteter, resor och träffar. Information om deras aktiviteter hittar du i trycksaksprodukten Träffen, som finns att hämta på kontaktcentret på Kulturhuset eller på Träffpunkten Allévägen 10.

Värdighetsgarantier

Vallentuna kommun har lokala värdighetsgarantier för biståndshandläggning, äldreboenden, hemtjänst och dagverksamhet.

I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund för äldreomsorgen. Värdegrunden innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Syftet med värdighetsgarantierna är att det ska vara tydligare för dig som kund vad du kan förvänta dig av äldreomsorgen.

Blanketter äldreomsorg

Här hittar du blanketten för insatser inom äldreomsorg.

Mottagningstelefon

Äldreenheten

Telefontid: Mån-fre: kl. 09.00-10.00

Telefon: 08-587 850 00(via kontaktcentret)

 

Oj vad snabb du är...

Du fyllde i all information så snabbt så vi tvivlar nästan på om du är mänsklig! Ta ett andetag, vänta 10 sekunder och prova igen

Ditt meddelande har nu skickats