Äldre

Vallentunas äldre ska kunna leva ett bra och meningsfullt liv. Kommunen erbjuder många olika former av stöd och service för dig som är äldre. Många av stödinsaterna behöver du ansöka om, som till exempel hemtjänst, äldreboende eller dagverksamhet. Vi erbjuder även stöd/aktiviteter som du inte behöver ansöka om, till exempel fixartjänst, syn- och hörselservice och aktiviteter på våra sociala mötesplatser för äldre.

Vilket stöd kan du få?

Kommunen erbjuder många stödinsatser till dig som är äldre. Många av stödinsatserna, som du kan läsa mer om längre ner på sidan, behöver du ansöka om, som till exempel:

 • Hemtjänst
 • Korttidsboende/växelvård
 • Äldreboende
 • Färdtjänst
 • Matlåda/hemkörning (Hjälp i hemmet)
 • Trygghetslarm (Hjälp i hemmet)
 • Digital trygghetstillsyn/trygghetskamera (Hjälp i hemmet)
 • Hjälpmedel och bostadsanpassning (Hjälp i hemmet)
 • Dagverksamhet
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

Vi erbjuder även aktiviteter/stöd som du inte behöver ansöka om, som till exempel:

Avgifter inom äldreomsorgen

Avgiften för insatser du har betalar du månadsvis och i efterskott. Nedan, under Avgifter äldreomsorg, kan du bland annat hitta gällande månadsavgifter för hemtjänst, måltidsleveranser och särskilt boende. 

Här finns även en funktion, Avgiftsberäkning för insatser i hemtjänsten, där du genom att svara på frågor kan få en ungefärlig kostnad för de insatser du ansöker om. 

Värdighetsgarantier

I Vallentuna kommun finns värdighetsgarantier inom biståndshandläggning. Genom värdighetsgarantier vill Vallentuna kommun förtydliga vad du kan förvänta dig av äldreomsorgen. Du får ökade möjligheter att påverka och bestämma över din egen tillvaro, att uttrycka dina synpunkter och önskemål samt ges möjlighet att känna trygghet och meningsfullhet.

Vad du kan förvänta dig:

 • Du blir informerad muntligt och skriftligt om vilket stöd/vilken hjälp kommunen kan erbjuda.
 • Dina uttalade behov och önskemål beaktas i den utredning som ligger till grund för beslut om stöd och hjälp. 
 • Den personal som besöker dig bär en tydlig namnbricka och kan identifiera sig med en fotolegitimation.

Synpunkter och klagomål

Om du upplever att vi inte följer det vi lovar i värdighetsgarantierna vill vi att du kontaktar oss:

Kontakta gärna någon av personalen som hjälper dig att förmedla dina synpunkter. När du har lämnat dina synpunkter kommer vi snarast att kontakta dig, dock senast inom 14 dagar.

Kontakt

Du når äldreenheten genom kommunens Kontaktcenter på telefon: 08-587 850 00

Blanketter äldreomsorg

Här hittar du blanketter för insatser inom äldreomsorg, dubbel boendekostnad och inkomstförfrågan. Här hittar du även en länk till Pensionsmyndigheten där du kan göra en preliminär uträkning för att se om du har rätt till bostadstillägg. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats