Start / Omsorg och hjälp / Funktionsvariation / Personligt ombud

Personligt ombud

Personligt ombud är till för dig som är över 18 år, har psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av stöd i kontakten med myndigheter, vård och annan service.

Personligt ombud arbetar tillsammans med dig för att du ska få vård, stöd och service från samhället utifrån dina behov och önskemål. Målsättningen är att du utifrån dina förutsättningar ska få större möjlighet att påverka ditt liv och få en väl fungerande tillvaro. 

Om du upplever svårigheter i kontakten med olika instanser i samhället finns det personliga ombudet som stöd och hjälp. Det personliga ombudet arbetar fristående från myndigheter och institutioner.

Du når det personliga ombudet genom kommunens Kontaktcenter. 

Personligt ombud är en fristående verksamhet inom kommunen och arbetar på uppdrag av dig.

Hjälpen är kostnadsfri och under tystnadsplikt.

Kontaktuppgifter

Marianne Thorngren

Personligt ombud

Telefon: 08-587 851 55
E-post: marianne.thorngren@vallentuna.se
Besöksadress: Allévägen 6

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats