Start / Omsorg och hjälp / Hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet

Om du är äldre och i behov av omvårdnad, har en funktionsnedsättning eller behöver extra hjälp av andra orsaker kan du få hjälp i hemmet. Hjälpen kan bestå av ett regelbundet stöd eller av tillfälliga insatser.

I Vallentuna kommun kan du till exempel få hjälp med:

  • Hemtjänst
  • Matlåda/hemkörning
  • Bostadsanpassning
  • Hjälpmedel i hemmet
  • Fixartjänst
  • Avlösning i hemmet
  • Trygghetslarm
  • Digital Nattillsyn

Kontaktuppgifter

Äldreenheten

Du når äldreenheten genom kommunens Kontaktcenter på telefon: 08-587 850 00

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats