Öppenvården

Öppenvården tillhör socialförvaltningens verksamhet och erbjuder ett brett utbud av biståndsbedömda insatser och öppna förebyggande insatser. Hos oss arbetar familje-, ungdoms- och missbruksbehandlare. Vårt arbetssätt bygger på flexibilitet, tillgänglighet och utgår från dina behov.

Vi har ett nära samarbete med många av samhällets aktörer t.ex. skola, försäkringskassa, hälso- och sjukvård. Flera av insatserna måste beviljas av en socialsekreterare, det kallar vi för biståndsbedömda insatser. Vi erbjuder också förebyggande insatser som är öppna för alla kommuninvånare.

Vi arbetar under sekretess och alla insatser är kostnadsfria. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats