Start / Omsorg och hjälp / Anhöriga och frivilliga / Frivilligt arbete och organisationer

Frivilligt arbete och organisationer

Enskilda personer, grupper, föreningar och företag - alla kan medverka till ett mer medmänskligt Vallentuna genom frivilligt socialt arbete.

Inom Vallentuna kommun finns ett starkt föreningsliv. Viljan att hjälpa är stor och vi har många socialt inriktade föreningar som är behövda och uppskattade. Vallentuna socialförvaltning arbetar för att stärka banden och samarbetet med socialt inriktade föreningar samt enskilda som utför socialt frivilligt arbete.

Syftet med frivilligt socialt arbete:

  • motverka ofrivillig ensamhet och isolering
  • ta tillvara på människors vilja att engagera sig och på detta sätt möta upp behovet  av ideella insatser.

Genom frivilliga insatser skapas positiva mervärden för alla inblandande. Frivilliga insatser är ett komplement och får inte ersätta uppgifter som enligt lag ska utföras av kommunen.

Vallentunas socialnämnd har beslutat om policy och riktlinjer för frivilligt socialt arbete.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats