Start / Omsorg och hjälp / Familj, barn och ungdom / Faderskap/föräldraskap

Faderskap/föräldraskap

Föräldrar som inte är gifta när barnet föds ska fastställa faderskap/föräldraskap hos familjerätten.

Familjerätten får en underrättelse från Skatteverket efter barnets födelse och ett brev skickas till modern där hon ombeds ta kontakt med familjerätten för tidbokning.

För sammanboende föräldrar fastställs faderskapet/föräldraskapet genom en enklare utredning. För föräldrar som inte är sammanboende är utredningen något mer utförlig. När två kvinnor får barn genom assisterad befruktning upprättas istället en bekräftelse av föräldraskap.

I samband med faderskapsanmälan och fastställandet kan föräldrar anmäla till skatteverket om de önskar ha gemensam vårdnad om barnet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats