Start / Omsorg och hjälp / Familj, barn och ungdom / Faderskap/föräldraskap

Faderskap/föräldraskap

Föräldrar som inte är gifta när barnet föds ska fastställa faderskap/föräldraskap.

Digital föräldraskapsbekräftelse via Skatteverket.

Från och med 1 januari 2022 kan du bekräfta att du blivit förälder via Skatteverkets e-tjänst "Digital föräldraskapsbekräftelse".

Du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen genom e-tjänsten. Digital föräldraskapsbekräftelse kan bara göras för barn födda från 1/1-2022 och senare. 

Du hittar e-tjänsten och mer information på Skatteverkets webbplats. 

Föräldraskapsbekräftelse via familjerätten på Vallentuna kommun

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni inte använder Skatteverkets e-tjänst kan ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos familjerätten i den kommun ert barn är folkbokfört. Familjerätten får då en underrättelse från Skatteverket och ett brev skickas till modern där hon ombeds ta kontakt med familjerätten för tidsbokning.

För sammanboende föräldrar fastställs faderskapet/föräldraskapet genom en enklare utredning. För föräldrar som inte är sammanboende är utredningen något mer utförlig. När två kvinnor får barn genom assisterad befruktning upprättas istället en bekräftelse av föräldraskap.

I samband med faderskapsanmälan och fastställandet kan föräldrar anmäla till Skatteverket om de önskar ha gemensam vårdnad om barnet.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats