Start / Omsorg och hjälp / Familj, barn och ungdom / Faderskap/föräldraskap

Faderskap/föräldraskap

Föräldrar som inte är gifta när barnet föds ska fastställa faderskap/föräldraskap.

Digital föräldraskapsbekräftelse via Skatteverket.

Från och med 1 januari 2022 kan du bekräfta att du blivit förälder via Skatteverkets e-tjänst "Digital föräldraskapsbekräftelse".

Du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen genom e-tjänsten. Digital föräldraskapsbekräftelse kan bara göras för barn födda från 1/1-2022 och senare. 

Du hittar e-tjänsten och mer information på Skatteverkets webbplats. 

Föräldraskapsbekräftelse via familjerätten i Upplands Väsby

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni inte använder Skatteverkets e-tjänst kan ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos familjerätten i den kommun där ditt barn är folkbokfört. För Vallentuna kommun finns Familjerätten i Uplplands Väsby. Familjerätten får då en underrättelse från Skatteverket och ett brev skickas till modern där hon ombeds ta kontakt med familjerätten för tidsbokning.

För sammanboende föräldrar fastställs faderskapet/föräldraskapet genom en enklare utredning. För föräldrar som inte är sammanboende är utredningen något mer utförlig. När två kvinnor får barn genom assisterad befruktning upprättas istället en bekräftelse av föräldraskap.

I samband med faderskapsanmälan och fastställandet kan föräldrar anmäla till Skatteverket om de önskar ha gemensam vårdnad om barnet.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats