Start / Omsorg och hjälp / Äldre / Aktiviteter, verksamhet för äldre

Aktiviteter, verksamhet för äldre

I Vallentuna anordnas olika aktiviteter för äldre. Vi har dels dagverksamhet som är en behovsprövad insats. Men vi har också sociala mötesplatser som är öppna för alla daglediga. I Vallentuna kallas de för Träffpunkter - det finns en på Allévägen 10 och en på Kårsta bibliotek. Träffpunkterna drivs i ett nära samarbete med frivilliga volontärer.

Dagverksamhet

Dagverksamhet innebär att den äldre får delta i en social samvaro där man får delta i olika aktiviteter. Syftet med dagverksamheten kan vara att ge avlastning till anhörigvårdare, bryta isolering och möjliggöra kvarboende i den egna bostaden. Dagverksamhet är en behovsprövad insats vilket innebär att du behöver kontakta en biståndsbedömare på socialförvaltningen via kontaktcentret. Läs mer om Östanbo dagverksamhet som drivs i kommunal regi nedan.

Träffpunkter

Träffpunkten på Allévägen 10 anordnar bland annat evenemang, aktiviteter och underhållning tillsammans med föreningar och volontärer. Mer information om träffpunkterna finns att läsa nedan.

Seniorhälsoprojektet

Sveriges befolkning blir allt äldre vilket medför höga krav på god livskvalitet långt upp i åldrarna. Genom hälsoprojektet vill kommunen tillsammans med Sports Club stärka seniorer till ett friskare, aktivt och mer självständigt liv.

Seniordagen

Vallentuna kommun anordnar från och med 2022 en årlig Seniordag tillsammans med pensionärsföreningarna i kommunen. 2022 års Seniordag har fokus på hälsa och välmående.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats