Tolk

Du har rätt att få hjälp av en tolk när du har möten med myndigheter eller landsting. För att ta del av stödet behöver du meddela aktuell myndighet att du behöver tolkhjälp.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats