Start / Omsorg och hjälp / Anhöriga och frivilliga

Anhöriga och frivilliga

Du som vårdar en närstående som är äldre, sjuk eller har en funktionsnedsättning kan behöva stöd för att orka med. Därför finns anhörigstöd. I Vallentuna kommun finns en anhörigkonsulent. Anhörigkonsulenten erbjuder enskilda samtal, information om andra stödformer och föreläsningar.

Träffpunkten på Allévägen 10 är bas för Vallentuna kommuns anhörigstöd och frivilligverksamhet. Det är en mötesplats för omtanke och gemenskap för Vallentunabor i alla åldrar. Här samverkar socialtjänsten i ett nära samarbete med föreningar, volontärer och väntjänst i Vallentuna.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats