Start / Omsorg och hjälp / Invandring och integration / Vilket stöd kan man få?

Vilket stöd kan man få?

När en person som ansökt om asyl får uppehållstillstånd har han eller hon rätt att bosätta sig i Sverige. En person med uppehållstillstånd har samma rättigheter och skyldigheter som övriga invånare i Sverige.

Arbetsförmedlingen är ansvarig myndighet för nyanlända sedan 1 december 2010, vilket innebär att de har det samordnade ansvaret för nyanländas integration i samhället. De upprättar en etableringsplan tillsammans med de nyanlända för att de snabbt ska kunna komma ut på arbetsmarknaden och in i samhället.

Kommunen ansvarar för att ordna med svenskundervisning, samhällsorientering och övrig service som finns för alla kommuninvånare, såsom barnomsorg, skola, fritidsaktiviteter och äldreomsorg. 

Kommunen hjälper hyresgästen med utbildningsinsatser, så kallad bosökarskolan, där hyresgästen får en aktiv roll att själva söka bostad både hos kommunala och privata hyresvärdar.

Ett nära samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunen är en viktig del i integrationen av nyanlända.

Vid användning av Migrationsverkets e-tjänster

Önskar du som nyanländ använda Migrationsverkets e-tjänster? Då kan kommunens socialförvaltning hjälpa dig med inloggningsuppgifter. Kontakta kommunens kontaktcenter på telefon: 08 587 850 00 eller via e-post: kommun@vallentuna.se och berätta att du behöver hjälp med att använda Migrationsverkets e-tjänster, så hänvisar de dig vidare till rätt kontakt.

 

Kurs i samhällsorientering

Samhällsorientering är en kurs för dig som är ny i Sverige. Kursen omfattar 60 timmar på ditt modersmål (eller annat språk som du behärskar väl). Du får kunskaper om hur det svenska samhället fungerar och om dina rättigheter och skyldigheter.

Läs mer på samhällsorinentering för dig som är ny i Sverige. 

Om du vill anmäla dig till kursen eller har frågor kring kursen kan du vända dig till en integrationshandläggare på Vallentuna kommun som du når via kontaktcenter, telefon: 08-587 850 00.

SFI, Svenska för invandrare

SFI – för dig som är invandrare och saknar tillräckliga kunskaper i svenska. Kurserna ger dig grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

Kunskapscentrum Nordost samordnar vuxenutbildningen för kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm. Till dem vänder du dig om du vill ha vägledning och information om studier och yrken. Du kan också få hjälp med att planera dina studier samt få information och hjälp att söka kurser och utbildningar.

Bosökarskolan

Bosökarskolan är en kurs där du får lära dig att söka bostad på egen hand. Du får information om viktiga kanaler så som personliga nätverk, sociala medier och internetsökningar, men även hur du formulerar ansökningshandlingar, annonser och personliga brev. Via Bosökarskolan får du också tips på vad du bör tänka på inför möte med en hyresvärd.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats