Start / Omsorg och hjälp / Familj, barn och ungdom / Separation, skilsmässa

Separation, skilsmässa

För att ansöka om skilsmässa vänder du dig till Attunda tingsrätt. Du kan ansöka om skilsmässa på egen hand eller gemensamt med din make/maka/partner. Med skilsmässa menas både äktenskapsskillnad och upplösning av registrerat partnerskap.

Vid en skilsmässa eller separation kan det ibland vara svårt att komma överens. Om du och din medförälder behöver hjälp med frågor som handlar om vårdnad, boende eller umgänge kan du vända dig till familjerätten på Vallentuna kommun. De kan bland annat hjälpa dig och din medförälder i frågor som rör hur barnen ska bo och hur umgänget ska se ut. Kommunen erbjuder även familjerådgivning för den som är gift, sammanboende, särboende eller separerad. Familjerådgivningen kan ge stöd och hjälp i er relation.

Frågor och svar om skilsmässa

Hur gör jag för att ansöka om skilsmässa?

För att ansöka om skilsmässa vänder du dig Attunda tingsrätt. Ni behöver fylla i en särskild blankett eller använda e-tjänsten som finns på Attunda tingsrätts webbplats. Ansökningsavgiften är 900kr/ansökan.

Betänketid och fullföljd

Om ingen av er bor tillsammans med eget barn som är under 16 år och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddelas domen utan betänketid. Men om ni båda eller någon av er vill, kan ni få betänketid. Betänketiden är alltid på minst sex månader och högst ett år.

Om ni/du har hemmavarande barn under 16 år (dina, din makes/makas eller gemensamma barn), om en av er vill ha betänketid eller om en av er inte vill skiljas, får ni alltid betänketid.

När tingsrätten beslutat om betänketid får ni det beskedet med posten. Tingsrätten har då beräknat när betänketiden börjar och när den slutar. Av beslutet framgår datumet där ni/någon av er tidigast kan begära att skilsmässan går igenom.

Observera att om ni båda eller någon av er fortfarande vill skiljas när de sex månaderna gått, måste ni/den som fortfarande vill skiljas meddela det till tingsrätten, så kallad fullföljd.

Ytterligare information hittar du på Attunda tingsrätts webbplats. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats