Start / Omsorg och hjälp / Familj, barn och ungdom / Separation, skilsmässa

Separation, skilsmässa

Om du ska skiljas vänder du dig till Attunda tingsrätt. Du kan ansöka om skilsmässa på egen hand eller gemensamt med din make/maka/partner. Med skilsmässa menas både äktenskapsskillnad och upplösning av registrerat partnerskap. Om du behöver hjälp med frågor kring vårdnad, boende eller umgänge vänder du dig till familjerätten. Via kommunens familjerådgivning kan ni få stöd i er kommunikation med varandra.

Frågor och svar om skilsmässa

Hur gör jag för att ansöka om skilsmässa?

För att ansöka om skilsmässa vänder du dig Attunda tingsrätt. Ni behöver fylla i en särskild blankett eller använda e-tjänsten som finns på Attunda tingsrätts webbplats. Ansökningsavgiften är 900kr/ansökan.

Betänketid och fullföljd

Om ingen av er bor tillsammans med eget barn som är under 16 år och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddelas domen utan betänketid. Men om ni båda eller någon av er vill, kan ni få betänketid. Betänketiden är alltid på minst sex månader och högst ett år.

Om ni/du har hemmavarande barn under 16 år (dina, din makes/makas eller gemensamma barn), om en av er vill ha betänketid eller om en av er inte vill skiljas, får ni alltid betänketid.

När tingsrätten beslutat om betänketid får ni det beskedet med posten. Tingsrätten har då beräknat när betänketiden börjar och när den slutar. Av beslutet framgår datumet där ni/någon av er tidigast kan begära att skilsmässan går igenom.

Observera att om ni båda eller någon av er fortfarande vill skiljas när de sex månaderna gått, måste ni/den som fortfarande vill skiljas meddela det till tingsrätten, så kallad fullföljd.

Ytterligare information hittar du på Attunda tingsrätts hemsida.

Omvårdnad, boende och umgänge

Om ni behöver hjälp med frågor kring vårdnad, boende och umgänge vänder ni er till kommunens familjerättshandläggare.

Familjerådgivning

Om ni vill ha stöd i kommunikationen till varandra kan ni få hjälp via kommunens familjerådgivning.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats