Start / Omsorg och hjälp / Invandring och integration / Flyktingar från Ukraina

Flyktingar från Ukraina

EU har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater (ej Danmark och Irland).

Det krävs ingen individuell prövning för att besluta om uppehålls- och arbetstillståndet. 

Den som får uppehållstillstånd som massflykting omfattas av lagen om mottagande av asylsökande, LMA. Personerna som omfattas av direktivet har rätt att få bistånd med boende och dagersättning från Migrationsverket.

Tillståndet är tidsbegränsat.

De som omfattas av direktivet är personer som kan:

 • identifiera sig som medborgare i Ukraina, eller är
 • skyddsbehövande med skyddsstatus i Ukraina, eller
 • varaktigt bosatta i Ukraina.

Vid ankomst till Sverige ska personerna identifiera sig, registreras, fotograferas och lämna fingeravtryck. I normalfallet räcker det för att få ett uppehålls- och arbetstillstånd i enlighet med direktivet. Detta görs på Migrationsverkets servicekontor i Sundbyberg för de som kommer till Stockholm, se länk nedan.

Allmän information

Allmänt om massflyktsdirektivet

Personer som kommer till Sverige från Ukraina med ukrainskt pass kan vistas i landet som turister upp till 90 dagar och sedan ytterligare 90 dagar.

EUs medlemsstater har beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att den som är ukrainsk medborgare eller har skyddsstatus i Ukraina och har lämnat landet efter den ryska invasionen kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Det gäller till mars 2025.  Personerna kan inte folkbokföras.

För att bli registrerad som flykting enligt massflyktsdirektivet behöver personen registrera sig vid något av Migrationsverkets kontor. Därefter tar det en viss tid att få ett beslut. Migrationsverket ansvarar under denna period för akut hjälp med husrum i ett evakueringsboende och mat. Efter beslut anvisas personen till ett ankomstboende.

Efter beslut har personen rätt till boende i ankomstboendet och dagersättning enligt lagen om mottagande av asylflyktingar (LMA), vård samt skola för barn och ungdomar upp till 18 år. Personerna har rätt att arbeta.

Läs mer om vad som gäller på migrationsverket.se

Vård till flyktingar från Ukraina

Massflyktingar omfattas av samma regelverk som asylsökande gällande tillgång till hälso- och sjukvård. Detta innebär att Regionen ska erbjuda personer som inte har fyllt 18 år och som beviljats uppehållstillstånd som massflyktingar, fullständig vård i samma omfattning som folkbokförda barn.

Läs mer på Vårdgivarguiden

Utbildning till flyktingar från Ukraina

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar. Det innebär att de har rätt till utbildning i

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola
 • anpassad grundskola
 • specialskola
 • sameskola
 • fritidshem
 • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola om utbildningen påbörjas innan de har fyllt 18 år

Hemkommunen ansvarar för att alla i kommunen som har rätt till utbildning får det. Det gäller för nyanlända på samma sätt som för övriga barn och ungdomar som är bosatta i kommunen. 

Läs mer om nyanlända barns rätt till utbildning på Skolverket

Har man rätt till SFI och vuxenutbildning?

Du som bor i Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker, och som beviljats uppehållstillstånd för tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har nu möjlighet att studera en (1) kurs på SFI.

Att göra en SFI-anmälan

Alla SFI-anmälningar kräver nu att den som söker loggar in. Du behöver bifoga bilder på UT-kortets fram- och baksida, samt ett brev som visar på boendeadress, för att SFI-anmälan ska kunna beviljas.

Du som har samordningsnummer från Skatteverket, gör din anmälan såhär:

 1. Logga in genom att välja Personnummer och lösenord (samordningsnummer ersätter personnummer)
 2. I menyfältet väljer du Mina sidor för att ladda upp en bild på ditt UT-kort (fram och baksida) samt ett aktuellt boendebevis genom att välja Uppladdade dokument
 3. Du ansöker kurs i menyfältet Hitta kurser

Här är en länk för att skapa konto innan du gör en SFI-anmälan:
Länk till att skapa konto

Mer information finns på Kunskapscentrum Nordost webbplats: 
Till Kunskapscentrum webbplats

Personer under 18 år har rätt till skola enligt massflyktsdirektivet.

Till dig som kommit hit från Ukraina

Hur ska jag lösa boende?

Du kan välja att ordna ditt boende på egen hand eller få hjälp med boende av Migrationsverket.

Om du väljer att ordna ditt boende på egen hand får du betala hyran själv. Kom ihåg att meddela Migrationsverket din adress om du ordnar ditt boende på egen hand. Observera att Migrationsverket har en lista över bostadsområden med sociala och ekonomiska utmaningar. Den som väljer att bo i ett sådant område om kan förlora rätten till ekonomiskt stöd från Migrationsverket.

Om du först ordnar ditt boende på egen hand, men din situation senare förändras så att du senare behöver Migrationsverkets hjälp med boende, ska du kontakta din mottagningsenhet.

Hur fungerar hälsa och sjukvård?

Under tiden som du har ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har du som är vuxen rätt till akut sjukvård, akut tandvård och vård som inte kan vänta. Det är sjukvården som bestämmer vilken vård som inte kan vänta.

Du har också rätt till:

förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård samt vård enligt smittskyddslagen (en lag som ska förhindra att smittsamma sjukdomar sprids).

Om du visar upp ditt uppehållstillståndskort betalar du en lägre avgift när du besöker sjukvården eller hämtar ut vissa mediciner på apoteket.

Hur söker jag vård?

När du blir sjuk, skadar dig eller mår psykiskt dåligt ska du i första hand vända dig till en vårdcentral. Där kan du bland annat träffa en sjuksköterska, allmänläkare eller kurator. Om de bedömer att du behöver mer specialiserad vård kan de hjälpa till att hänvisa dig vidare.

Ofta behöver du boka tid innan du besöker vårdcentralen. Du har rätt till tolk när du träffar sjukvårdspersonal. Berätta att du behöver tolk när du bokar tid.

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att kommunicera när du har kontakt med Migrationsverket eller andra myndigheter kan du få hjälp och stöd med det. 

Prata med din mottagningsenhet om vilket stöd du kan få. Personalen på din mottagningsenhet eller boendepersonalen kan hjälpa dig att hitta mer information och ta reda på vart du ska vända dig för att få rätt vård på den ort där du bor.

 • På webbplatsen www.1177.se finns det information på flera språk om sjukdomar och om hur sjukvården i Sverige fungerar. Där kan du också hitta telefonnummer till de vårdcentraler och tandläkare som finns på den ort där du bor.
 • Du kan också ringa till 1177 på telefonnummer 1177. Då får du prata med en sjuksköterska som kan svara på frågor och ge råd om sjukvård.
 • Kvinnofridslinjen erbjuder råd och stöd för dig som är kvinna och har utsatts för hot och fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Ring 020 505050. De ordnar tolk inom några minuter. Du kan också läsa mer på kvinnofridslinjen.se. Information finns på flera språk.
 • Om du blir akut sjuk och behöver en ambulans ska du ringa nödnumret 112. Samma nummer gäller för att få kontakt med polis och brandkår vid akut fara.

Hur ansöker jag om förskola?

Alla ansökningar till förskola, skola och fritidshem sker via Vallentuna kommuns kontaktcenter:

E-post: kommun@vallentuna.se
Telefon: 08-587 850 00
Besök: Kulturhuset, Allévägen 1, Vallentuna

Hur ansöker jag om skola och fritidshem?

Alla ansökningar till förskola, skola och fritidshem sker via Vallentuna kommuns kontaktcenter:

E-post: kommun@vallentuna.se
Telefon: 08-587 850 00
Besök: Kulturhuset, Allévägen 1, Vallentuna

Hur hanterar jag mitt djur?

De djur som kommer in till Sverige behöver undersökas av veterinär. Myndigheten Jordbruksverket bekostar ett sådant veterinärbesök för djuren, där veterinären kommer att ge underlag till jordbruksverket för ett beslut om djuret behöver och kan hållas i isolering i 4 månader. Isoleringen kan ske i hemmet/boendet om det är lämpligt för detta eller i en anläggning för isolering under officiell tillsyn.

Kontakta en veterinärmottagning för att få hjälp.

Behöver jag vaccinera mig mot covid-19?

I Sverige får alla som är 12 år eller äldre ta minst tre vaccinationssprutor mot covid-19. Äldre och särskilt sårbara personer kan behöva vaccinera sig fler gånger. Det är mycket viktigt att du tar emot den vaccination du blir erbjuden om du inte redan är fullvaccinerad. Barn har även rätt till vaccination mot andra vanliga smittsamma barnsjukdomar.

Att vaccinera sig mot covid-19 är helt gratis.

Får jag arbeta under mitt uppehållstillstånd?

De som registrerat sig och fått uppehållstillstånd har rätt att arbeta. Du kan vända dig till Arbetsförmedlingen för att få hjälp att hitta ett arbete.

Hitta arbete på arbetsförmedlingen.se

Arbetsförmedlingen på ukrainska

Om du hittar ett arbete och vill öppna ett bankkonto behöver du ett så kallat samordningsnummer. Det får du från Skatteverket.

Läs mer om samordningsnummer på skatteverket.se

Om du får ekonomiskt stöd från Migrationsverket är det viktigt att du berättar för Migrationsverket om din ekonomi förändras, till exempel om du får ett arbete.

Du som behöver vägledning i arbetssökande är välkommen att träffa våra arbetscoacher i Vallentuna Kulturhus på tisdagar, kl. 13-15. Du hittar dem i anslutning till biblioteket. Adress: Allévägen 1.

Läs mer om Care Ukraina

Kan jag resa ifrån Sverige?

Om du har flytt från kriget i Ukraina kan du i de flesta fall resa vidare till andra EU-länder. Om du är ukrainsk medborgare behöver du inget visum och kan därför resa inom EU en viss period. Om du kommer från ett annat land utanför EU måste du ta reda på om ditt ursprungsland finns med på listan med länder vars medborgare inte behöver visum.

Läs mer på Europa kommisionen

Det här gäller för förskola

Vilka barn har rätt till förskola?

Barn som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har rätt till förskola från och med ett års ålder. Från och med höstterminen det år barn fyller tre år har de rätt till förskola även om föräldrarna inte arbetar eller studerar.

I vilken omfattning har barnet rätt till förskola?

I Vallentuna kommun erbjuder vi barnet förskola minst tre timmar per dag eller totalt 15 timmar i veckan. Barn till den som arbetar eller studerar har rätt att vara på förskola mer än 15 timmar per vecka.

Var ska barnen gå i förskolan?

När man är inskriven hos Migrationsverket och är här via massflyktsdirektivet placerar kommunen barnet på en kommunal där det finns plats.

Kan ett nyanlänt barn tas emot i en fristående förskola?

Ja, barnet kan tas emot i en fristående förskola. Läs mer under frågan "Hur ansöker jag om förskola?"

Vad gäller för Öppna förskolan?

Öppna förskolan är till för alla barn 0-5 år och deras vårdnadshavare, från alla länder oavsett om man är flykting eller inte. Från och med vecka 14 kommer det att finnas utökad bemanning på Öppna förskolan i Vallentuna. Öppna förskolan är öppen mellan klockan 9.00 till 15.00 varje vardag och med den nya bemanningen kommer det finnas en förstärkt språkkompetens med ukrainska, ryska och engelska varje vardag klockan 9.00-13.00.

Det här gäller för skola och fritidshem

Hur snabbt ska barn från Ukraina tas emot i skolan?

Barn och ungdomar som kommer till Vallentuna ska tas emot i skolan så snart det är lämpligt, med hänsyn till deras personliga förhållanden, och det bör ske senast en månad efter ankomsten till Sverige.

Har nyanlända barn och ungdomar skolplikt?

Skolplikten gäller inte för barn som är asylsökande, har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är papperslösa, trots att de räknas som bosatta i Sverige enligt skollagen. Men de har ändå samma rätt till utbildning som barn med skolplikt.

Var ska barnen gå i skolan?

När man är inskriven hos Migrationsverket och är här via massflyktsdirektivet placerar kommunen barnet på en kommunal skola utifrån olika faktorer. I dagsläget finns det plats att placera elever på de flesta kommunala grundskolor i Vallentuna.

Vad gäller kring skolplacering för barn som saknar vårdnadshavare?

Ett barns rätt till utbildning är enligt skollagen inte kopplat till om barnet har en vårdnadshavare eller en god man. Därför får ett beslut om var till exempel ett ensamkommande barn ska gå i skolan inte bli beroende av om barnet hunnit få en god man eller inte.

Kan en nyanländ elev tas emot i en fristående skola?

Ja, det fria skolvalet gäller även för nyanlända elever. Din ansökan ska dock ske genom Vallentuna kommuns kontaktcenter. Läs mer under frågan "Hur ansöker jag om skola och fritidshem?"

I vilken omfattning har barnet rätt till fritidshem?

I Vallentuna kommun erbjuds eleven fritidshem 15 timmar per vecka. Det gäller även om elevens vårdnadshavare inte arbetar eller studerar och eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Elev med vårdnadshavare som arbetar eller studerar erbjuds fritidshem i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavarens arbete eller studier.

Har barn och ungdomar som vistas i Sverige 90 dagar utan visum eller med Schengenvisum rätt till utbildning under denna tid?

Ukrainska barn och ungdomar har normalt rätt att vistas utan visum i Sverige, eller i vissa fall med visum, under 90 dagar. Men för att de ska ha rätt till utbildning under denna tid behöver de också ha fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller ansökt om asyl. Vallentuna kommun erbjuder dock utbildning till barn och ungdomar från Ukraina innan de har formellt rätt till det (alltså även innan 90 dagar).

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats