Arbete

Om du är nyanländ och behöver hjälp och stöd med att komma ut i arbetslivet ska du vända dig till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ansvarar för samordningen av alla insatser som ska hjälpa nyanlända att på bästa sätt komma in i det svenska samhället. 

Vad gör Arbetsförmedlingen?

Arbetsförmedlingen är en nationell myndighet med verksamhet i hela landet, indelad i tre regioner: Nord, Mitt och Syd. Regionerna är indelade i totalt tio marknadsområden, där de lokala arbetsförmedlingarna är organiserade. Arbetsförmedligens mål är att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra och att prioritera stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden.

För att komma till Arbetsförmedligens webbsida klickar du på navigationsrutan nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats