Trygghetslås

Trygghetslås är digitala lås som syftar till att öka tryggheten för dig som är hemtjänstkund. Nedan hittar du svar på vanliga frågor om trygghetslås. 

Vad innebär ett trygghetslås?

Ett trygghetslås innebär att du får ett batteridrivet låsvred monterat på insidan av din dörr, och som öppnas med hjälp av en digital nyckel via hemtjänstens mobildtelefoner. Trygghetslåset innebär ingen förändring för dig, utan du använder din dörr precis på samma sätt som du gör idag. Du betalar ingenting för låsvredet eller monteringen.

Behöver jag byta nycklar när jag får ett trygghetslås?
Nej, det behöver du inte. Trygghetslåset påverkar inte ditt vanliga lås och du använder din hemnyckel som vanligt. Den enda skillnaden är att du får ett batteridrivet låsvred på insidan av din dörr. 

Vad kostar det?
Kommunen står för kostnaden av låsvred montering, underhåll och avinstallation. Du behöver inte betala någonting.

Kommer jag att få tillbaka mina nycklar från hemtjänsten när jag fått det elektroniska låssystemet?
Nej, hemtjänsten kommer att ha kvar en nyckel till din dörr för säkerhets skull. 

Vad händer om jag flyttar eller säger upp min hemtjänst?
Då återställer kommunen ditt lås till samma skick det var innan vredet byttes.

Hur påverkar trygghetslåset mig?

Med ett trygghetslås kan hemtjänsten snabbare komma hem till dig vid ett larm eftersom de inte behöver åka till en nyckelcentral för att hämta nycklarna som går till din dörr. Det går också att läsa av vem som har varit hos dig samt vilken tid.

För många medarbetare inom hemtjänsten kan nyckelhanteringen av vanliga nycklar skapa en tidspress. Genom trygghetslås sparar hemtjänsten tid och bidrar till en bättre hemtjänst för dig.

Är trygghetslås säkert?

Trygghetslåset har en mycket säker teknik och används i flera andra kommuner. Endast behörig personal kan öppna din dörr, och de måste stå intill din dörr för att kunna öppna den. Från utsidan syns det inte att ett digitalt låsvred är installerat.

Påverkar det min hemförsäkring?
Nej, detta förändrar inte försäkringsskyddet (skalskyddet) i hemmet. Ditt gamla lås finns kvar som det var innan vi installerade det nya låsvredet. Försäkringsbolaget brukar i allmänhet godkänna själva låset som finns på dörren och inte vad som styr låset. Ingen förändring görs på befintligt installerat lås och skalskyddet förblir därmed oförändrat. Det gamla låset sitter kvar och fungerar precis som tidigare.

Ett motordrivet vred monteras på insidan. Det styrs via tjänstetelefon via krypterad "Bluetooth" på banksäkerhetsnivå och med skydd mot inspelning-uppspelning. Försäkringsskyddet (skalskyddet) i hemmet förändras alltså inte.

Kan bedragare öppna dörren?
Trygghetslåset har ett mycket starkt skydd mot intrång. Den kan enbart användas av behörig hemtjänstpersonal, och personalen måste regelbundet ange sitt lösenord för att kunna använda nyckeln.

Det nyckelfria låsvredet har använts i över tio år i över 100 kommuner. Än har ingen obehörig lyckats låsa upp en dörr med denna typ av lås.

Vad händer om personalen tappar sin mobiltelefon?
Då spärras mobilen omgående och blir obrukbar.

Kan vem som helst använda låset för att komma in hos mig?
Nej, endast den personal som är behörig har tillgång till ditt lås.

Vad händer om det är strömavbrott eller inte finns täckning för mobiltelefonen?
Låset har en egen batteriförsörjning. För att öppna en dörr utrustad med trygghets låssystem krävs varken nätspänning eller mobiltäckning.

Hur ofta måste batterierna bytas och vem gör det?
Låset drivs av specialbatterier med lång hållbarhet. Systemet varnar cirka 2 månader innan det är dags att byta batteriet. Du behöver inte själv hålla koll på det, hemtjänsten gör det. Batteribytet är enkelt och görs av personal från kommunen.

Hur går monteringen av trygghetslåset till?

Monteringen görs av behörig installatör. De byter ut ditt nuvarande låsvred mot ett från företaget Thunstall. Ditt gamla låsvred förvaras och sätts tillbaka vid behov, till exempel om du flyttar. Monteringen tar cirka 30 minuter.

Hur monteras låsvredet?
Monteringen görs av kommunen och ger inga skador på dörren. Monteringen är enkel. När dina insatser från hemtjänsten eller trygghetslarmet upphör tas låsvredet bort och dörren återställs till ursprungligt skick.

Vad händer med mitt vanliga lås?
Trygghetslåset påverkar inte ditt vanliga lås och du använder din hemnyckel som vanligt.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats