Start / Omsorg och hjälp / Trygg och säker

Trygg och säker

Vallentuna kommun ska vara en trygg och säker kommun för människor och företag att bo, leva och växa i. Detta uppnås bland annat genom god samverkan kring trygghetsfrämjande och brottsförebyggande aktiviteter inom kommunens verksamheter, med myndigheter, invånare, näringsliv och andra externa organisationer. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats