Start / Omsorg och hjälp / Funktionsnedsättning / Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning

Det finns många omständigheter i livet som gör att man kan ha svårt att klara av sin vardag. Kommunen erbjuder olika stödinsatser till dig med funktionsnedsättning. Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få särskilt anpassade stödformer som kan underlätta din vardag. Det kan vara t.ex. boendestöd och hjälp med en meningsfull sysselsättning.

Hur gör du en ansökan?

Socialförvaltningens handläggare svarar på frågor och beslutar om stödinsatser för psykiskt funktionshindrade. Besluten fattas enligt Socialtjänstlagen.

Kommunens stödformer kompletteras med vård och behandling som landstingets psykiatriska verksamhet erbjuder. Information om det hittar du på www.1177.se.

Hur kontaktar du oss?

För att komma i kontakt med oss, ring till Vallentuna kommuns växel och be dem koppla dig till vuxeen- och funktionsvariationsenhetens mottagningstelefon, tfn 08-587 850 00.

Blankett funktionsnedsättning SoL

Här hittar du ansökningsblanketten för insatser enligt SoL.

Mottagningstelefon

Vuxen- och funktionsvariation

Mottagningstelefonen är din första kontakt när du ska ansöka om stöd.

Våra telefontider är: 

Måndag 9-11
Tisdag 9-11
Torsdag 9-11
Fredag 9-11

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare kan du ringa personen under telefontiden: Måndag-fredag: 9-10. 

Telefon: 08-587 850 00 (via kommunens kontaktcenter)

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats