Start / Omsorg och hjälp / Familj, barn och ungdom / Misstanke om barn som far illa

Misstanke om barn som far illa

I vårt samhälle finns det barn som far illa. Alla människor har ett ansvar för att uppmärksamma dessa barn så att de och deras familj får hjälp. Genom att våga berätta det du ser kan många barn få en bättre tillvaro.

Om du är osäker på om du ska göra en anmälan kan du prata anonymt med socialtjänsten, utan att lämna ut uppgifter om vilket barn det gäller.

Telefonnummer till Barn- och familjeenhetens mottagningstelefon hittar du längst ner på denna sida. Vill du fylla i en blankett och skicka till socialförvaltningen klickar du på länken "Orosanmälan" under rubriken Självservice.

Du som arbetar med barn och ungdom

Alla som arbetar med barn och ungdomar har ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma barnens situation.

Personal på bland annat förskolor, skolor, fritidsgårdar och inom sjukvården har ett personligt ansvar enligt 14 kap 1§ Socialtjänstlagen att anmäla till socialtjänsten om de känner oro för ett barn eller en ungdom.

Av lagtexten framgår att det räcker att tro att socialtjänsten kan komma att behöva ingripa. Du behöver inte vara säker, det är socialtjänsten som utreder. Du som gör en anmälan i ditt yrke har inte möjlighet att vara anonym.

Du som är privatperson eller anhörig

Om du som privatperson eller anhörig känner till något barn som behandlas på ett sådant sätt att det behöver stöd eller skydd, bör du göra en anmälan till socialtjänsten.

Du kan vara anonym när du kontaktar oss, men det bästa för vidare utredning är om du uppger ditt namn. Det kanske behöver kompletteras med uppgifter från dig vid senare tillfälle.

En anonym anmälan är alltid svagare än en anmälan där någon person står för uppgifterna.

Längre ner på sidan, under rubriken Självservice, hittar du en blankett som du kan använda.

Vad händer när du anmält oro?

När en anmälan kommer in till oss tar vi ställning till om en utredning ska inledas kring förhållandena för barnet som anmälan avser. Om utredning inleds tar en socialsekreterare kontakt med barnets vårdnadshavare som informeras om de uppgifter vi fått in. I de fall det finns oro för våld/övergrepp i nära relation, vilket också omfattar våld i en hederskontext, informeras inte vårdnadshavare förrän i ett senare skede. 

Vem kontaktar du?

Om du är orolig för ett barn eller tonåring ska du kontakta socialförvaltningens barn- och familjeenhet. Detta gör du enklast via kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 587 850 00. Är ditt ärende akut, be att få bli kopplad till socialtjänsten. Under kvällar och helger kan du kontakta Socialjouren.

Det går också bra att göra din orosanmälan via fax. Då skickar du din orosanmälan till faxnummer: 08 587 854 03. Blanketten för orosanmälan hittar du längre ner på sidan under rubriken "Självservice".

Självservice

Finns det någon i din närhet som du oroar dig för? Då kan du fylla i vår orosanmälan-blankett genom att klicka på länken Orosanmälan.

Vill du fylla i blanketten direkt kan du välja att först ladda ner dokumentet, alternativt högerklicka på dokumentet och välja "Spara som", och spara blanketten på din dator. Fyll sedan i blanketten. Därefter kan du skicka din blankett till oss, eller lämna in den på kommunens Kontaktcenter i Kulturhuset.

Vår adress är
Socialförvaltningen i Vallentuna kommun
Tuna torg 11
186 31 Vallentuna

Vill du lämna in synpunkter eller klagomål?

Klicka på länken "Lämna din synpunkt" för att anmäla fel, lämna synpunkter och klagomål så bidrar du till Vallentuna kommuns förbättringsarbete. 

Du kan rapportera allt från bemötandet från din handläggare till hur maten smakar på ditt boende. 

Du kan även ladda ner appen för vår felanmälan i App Store eller Google Play om du hellre använder mobilen. Sök på "Vallentuna felanmälan".

Lämna din synpunkt

Gör felanmälan eller lämna synpunkt

Mottagningstelefon

Barn- och familjeenheten

Vår mottagningstelefon bemannas av erfarna socialsekreterare och telefontider är:

måndag - torsdag kl. 9-12 och 13-16
fredag kl. 9-12 och 13-14.

Vår mottagningstelefon når du via kommunens kontaktcenter, tel. 08-587 850 00

Behöver du akut hjälp, ring 112. Kvällar och helger kan du kontakta socialjouren.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats