Start / Omsorg och hjälp / Familj, barn och ungdom / Misstanke om barn som far illa

Misstanke om barn som far illa

I vårt samhälle finns det barn som far illa. Alla människor har ett ansvar för att uppmärksamma dessa barn så att de och deras familj får hjälp. Genom att våga berätta det du ser kan många barn få en bättre tillvaro.

Om du är osäker på om du ska göra en anmälan kan du prata anonymt med socialtjänsten, utan att lämna ut uppgifter om vilket barn det gäller.

Du som arbetar med barn och ungdom

Alla som arbetar med barn och ungdomar har ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma barnens situation.

Personal på bland annat förskolor, skolor, fritidsgårdar och inom sjukvården har ett personligt ansvar enligt 14 kap 1§ Socialtjänstlagen att anmäla till socialtjänsten om de känner oro för ett barn eller en ungdom.

Av lagtexten framgår att det räcker att tro att socialtjänsten kan komma att behöva ingripa. Du behöver inte vara säker, det är socialtjänsten som utreder. Du som gör en anmälan i ditt yrke har inte möjlighet att vara anonym.

Du som är privatperson eller anhörig

Om du som privatperson eller anhörig känner till något barn som behandlas på ett sådant sätt att det behöver stöd eller skydd, bör du göra en anmälan till socialtjänsten.

Du kan vara anonym när du kontaktar oss, men det bästa för vidare utredning är om du uppger ditt namn. Det kanske behöver kompletteras med uppgifter från dig vid senare tillfälle.

En anonym anmälan är alltid svagare än en anmälan där någon person står för uppgifterna.

I högerspalten finns en blankett som du kan använda.

Vad händer när du anmält oro?

När en anmälan kommer in till oss är vi skyldiga att utreda förhållandena för just det barnet. Första steget är att en socialsekreterare tar kontakt med barnets förälder, som informeras om de uppgifter vi fått in. Bedömer socialsekreteraren att anmälan bör utredas vidare inleds en utredning.

Vem kontaktar du?

Om du är orolig för ett barn eller tonåring ska du kontakta socialförvaltningens barn- och ungdomsgrupp. Detta gör du enklast via mottagningstelefonen.

Är din oro akut ring via kommunens växel och be att få bli kopplad till socialförvaltningens reception. Under kvällar och helger kan du kontakta Socialjouren.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats