Start / Omsorg och hjälp / Familj, barn och ungdom

Familj, barn och ungdom

Socialtjänsten kan hjälpa dig som behöver föräldraskapstöd och stöd i familjerättsliga frågor. Vi hjälper även dig som blivit utsatt för våld i nära relationer. 

Vallentunas öppenvård är en del av socialtjänsten och har flera insatser som riktar sig till barn, ungdomar, familjer samt enskilda individer som på olika sätt behöver stöd och hjälp i olika livssituationer.

Vänd dig till socialtjänsten om du har:

  • problem i relationen till din partner eller ditt barn
  • känner oro för ditt eller någon annans barn eller tonåring
  • vårdnads-, boende- och umgängesfrågor
  • adoptionstankar
  • du känner behov av stöd i din roll som förälder till ditt barn/tonåring
  • ett barn som behöver extra stödinsatser  
  • om din förälder eller tonåring dricker för mycket eller använder droger
  • om ditt barn har ett kriminellt beteende eller är i riskzonen att utveckla en kriminell livsstil

Mottagningstelefon

Barn- och familjeenheten

Telefon 
08-587 854 09

Telefontid 
Mån, tors och fre kl. 09-11
Tis-ons kl. 13-15

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats