Start / Omsorg och hjälp / Familj, barn och ungdom

Familj, barn och ungdom

Som familj kan man ställas inför olika problem och situationer. Socialtjänsten har en skyldighet att ge stöd och hjälp om detta inte kan tillgodoses på annat sätt. Vårt mål är att barn och unga ska växa upp under trygga, goda förhållanden, inte fara illa, hotas eller skadas.

Många av våra insatser kräver att du behöver kontakta en socialsekreterare för biståndsbedömning medan vissa är öppna för alla att ta del av. Exempelvis erbjuder vi öppna insatser som till exempel föräldrautbildningar, familjerättslig hjälp samt familjerådgivning för par som behöver stöd och rådgivning vid exempelvis en separation.

Du kan vända dig till socialtjänsten om du har

  • problem i relationen till din partner eller ditt barn
  • känner oro för ditt eller någon annans barn eller tonåring
  • vårdnads-, boende- och umgängesfrågor
  • adoptionstankar
  • du känner behov av stöd i din roll som förälder till ditt barn/tonåring
  • ett barn som behöver extra stödinsatser
  • om din förälder eller tonåring dricker för mycket eller använder droger
  • om ditt barn har ett kriminellt beteende eller är i riskzonen att utveckla en kriminell livsstil

Längre ner på den här sidan kan du läsa vad socialtjänsten kan erbjuda dig som är barn eller ungdom men också vilket familjestöd vi kan ge er som familj.

Är du under 18 år och behöver någon att prata med?

Då kan du ringa barn- och familjeenhetens mottagningstelefon eller BRIS (Barnens rätt i samhället). I rådande situation med coronaviruset så kan man uppleva större oro som även kan påverka hur man har det hemma. Numret till Mottagningstelefon för barn och ungdom är 08-587 854 09 och telefonlinjen är öppen:

Mån, tors och fre kl. 09-11
Tis-ons kl. 13-15

Övriga tider och på kvällar och helger kan man, om man känner sig orolig, ringa till Bris på telefonnummer 116111 eller använda deras chatt.

Bris wepplats

Oro för barn

När du är orolig för att någon far illa och behöver hjälp kan du göra en orosanmälan antingen via telefon eller via brev. Tänk på att du inte ska göra en anmälan genom e-post. Information genom e-post är inte sekretesskyddad. 

Numret till Mottagningstelefon för barn och ungdom är 08-587 854 09 och telefonlinjen är öppen

Mån, tors och fre kl. 09-11
Tis-ons kl. 13-15

Om ditt barn begått eller utsatts för brott?

Stödcentrum för unga brottsoffer hjälper och stödjer barn och ungdomar som utsatts för brott eller varit vittne till när någon annan utsatts för brott. Du som har begått ett brott eller blivit utsatt för ett brott kan bli erbjuden medling genom Medlingsverksamheten i Roslagen.

Om du som förälder har frågor kring missbruk och beroende?

Om du behöver rådgivning eller vill prata med någon om frågor som rör missbruk eller beroende, ta kontakt med socialtjänstens öppenvård. Du når Öppenvårdens behandlare via kontaktcentret.

Mottagningstelefon

Barn- och familjeenheten

Telefon 
08-587 854 09

Telefontid 
Mån, tors och fre kl. 09-11
Tis-ons kl. 13-15

Våld i nära relationer syns inte alltid på ytan. Det kan handla om hot, tvångssex, nedlåtande ord, utpressning, skadegörelse hemma, hedersrelaterat våld, aggressivt beteende, isolering och kontroll. Här hittar du information om vilken hjälp du kan få om du utsätts för våld.

Läs mer!

hjärta med plåster
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats