Start / Omsorg och hjälp / Familj, barn och ungdom

Familj, barn och ungdom

Som familj kan man ställas inför olika problem och situationer. Alla barn och unga har rätt att växa upp under trygga, goda förhållanden, inte fara illa, hotas eller skadas. Vi på socialtjänsten finns här för barn och vuxna som behöver hjälp. Vi är till och med skyldiga att ge stöd till de som behöver oss!

Till oss på socialtjänsten kan du vända dig om du är orolig för dig själv eller någon annan. Det går bra att vara anonym. Det är också till oss som polis, skolpersonal eller andra som arbetar med barn och unga vänder sig om de misstänker att ett barn inte får den trygghet och omtanke den har rätt till.

Kontakta oss

Vår mottagningstelefon, 08-587 854 09, besvaras av erfarna socialsekreterare på barn- och familjeenheten varje vardag under följande tider:

  • Mån, tors och fre kl. 09-11
  • Tis-ons kl. 13-15

Du kan även ringa till kommunens kontaktcenter, 08-587 850 00, vardagar kl. 08-18.

Behöver du akut hjälp, ring 112.

Kvällar och helger kan du kontakta socialjouren.

När kan du få hjälp av oss på socialtjänsten?

Du kan till exempel vända dig till socialtjänsten om du:

  • har problem inom familjen och önskar stöd och hjälp
  • känner oro för ditt eller någon annans barn eller tonåring
  • vårdnads-, boende- och umgängesfrågor
  • adoptionstankar
  • du känner behov av stöd i din roll som förälder till ditt barn/tonåring
  • om din förälder eller tonåring dricker för mycket eller använder droger
  • om ditt barn har ett kriminellt beteende eller är i riskzonen att utveckla en kriminell livsstil
  • om du som barn eller ungdom inte har det bra hemma

webbplatsen "Koll på Soc" kan du läsa mer om hur det kan gå till från en första kontakt till dess att du eller någon i din närhet får hjälp.

I många fall när vi blir kontaktade gör vi först en utredning för att se om och hur vi bäst kan hjälpa till. Därefter beslutar vi om eventuella stödinsatser som utformas tillsammans med familjen. Vi erbjuder även öppna kurser och utbildningar som man själv kan anmäla sig till, via vår webb eller telefon.

Orosanmälan/ Misstanke om barn som far illa

När du är orolig för att någon far illa och behöver hjälp kan du göra en orosanmälan antingen via telefon eller via brev. Tänk på att du inte ska göra en anmälan genom e-post. Information genom e-post är inte sekretesskyddad.

Här finns samlad information om hur man går tillväga för att göra en orosanmälan

Ett målat hjärta

Mottagningstelefon

Barn- och familjeenheten

Telefon 
08-587 854 09

Telefontid 
Mån, tors och fre kl. 09-11
Tis-ons kl. 13-15

Är du under 18 år och behöver någon att prata med?

Då kan du ringa barn- och familjeenhetens mottagningstelefon eller BRIS (Barnens rätt i samhället). I rådande situation med coronaviruset så kan man uppleva större oro som även kan påverka hur man har det hemma. Numret till Mottagningstelefon för barn och ungdom är 08-587 854 09 och telefonlinjen är öppen:

Mån, tors och fre kl. 09-11
Tis-ons kl. 13-15

Övriga tider och på kvällar och helger kan man, om man känner sig orolig, ringa till Bris på telefonnummer 116111 eller använda deras chatt.

Bris wepplats

Oro för barn

När du är orolig för att någon far illa och behöver hjälp kan du göra en orosanmälan antingen via telefon eller via brev. Tänk på att du inte ska göra en anmälan genom e-post. Information genom e-post är inte sekretesskyddad. 

Numret till Mottagningstelefon för barn och ungdom är 08-587 854 09 och telefonlinjen är öppen

Mån, tors och fre kl. 09-11
Tis-ons kl. 13-15

Om ditt barn begått eller utsatts för brott?

Stödcentrum för unga brottsoffer hjälper och stödjer barn och ungdomar som utsatts för brott eller varit vittne till när någon annan utsatts för brott. Du som har begått ett brott eller blivit utsatt för ett brott kan bli erbjuden medling genom Medlingsverksamheten i Roslagen.

Om du som förälder har frågor kring missbruk och beroende?

Om du behöver rådgivning eller vill prata med någon om frågor som rör missbruk eller beroende, ta kontakt med socialtjänstens öppenvård. Du når Öppenvårdens behandlare via kontaktcentret.

Våld i nära relationer syns inte alltid på ytan. Det kan handla om hot, tvångssex, nedlåtande ord, utpressning, skadegörelse hemma, hedersrelaterat våld, aggressivt beteende, isolering och kontroll. Här hittar du information om vilken hjälp du kan få om du utsätts för våld.

Läs mer!

hjärta med plåster
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats