Start / Omsorg och hjälp / Missbruk

Missbruk

Det finns många saker som kan orsaka ett riskbruk eller beroende som är svårt att ta sig ur. Ett beroende skapar lidande både för den som är drabbad och för nära och kära. För att ta sig ur ett skadligt bruk av exempelvis alkohol, narktotika, tabletter eller spel kan det behövas stöd, hjälp och behandling.

I första hand är det Vallentuna beroendemottagning, Beroendecentrum Stockholm, du ska vända dig till för hjälp. Beroendecentrum erbjuder både medicinsk och psykologisk behandling, både individuellt och i grupp.

Du kan även vända dig till vår Öppenvård för information och rådgivning. Ibland kan det räcka med några stödsamtal för att skapa en förändring, andra gånger kan det behövas mer omfattande stöd eller behandling. Öppenvården har ett nära samarbete med beroendemottagningen i Vallentuna. Du hittar både beroendemottagningen och Öppenvården i gemensamma lokaler på Fabriksvägen 1A.

Är du orolig för någon i din närhet? Vi erbjuder stöd till både barn och vuxna som lever i en familj eller nära någon med ett missbruk.

På den här sidan hittar du kontaktinformation till de verksamheter du kan vända dig till för stöd och behandling. Du kan även lära dig mer om vad som är ett riskbruk.

Testa dina alkoholvanor

Vill du testa dina alkohol- och drogvanor? Klicka på länken eScreen för att se om du ligger i riskzonen. Genom eScreen får du också förslag på vad du kan göra för att minska risken.

Intervjua dig själv

Vill du intervjua dig själv för att få en överskådlig bild av dina alkoholvanor? Genom att svara på 10 frågor via frågeformuläret får du en överskådlig bild. Klicka på länken Ta mig till formuläret för att starta intervjun med dig själv.

Vad är ett riskbruk av alkohol

Med riskbruk menas ett bruk av alkohol som ökar risken för skadliga fysiska, psykiska eller sociala konsekvenser. Risken att bli beroende ökar om man dricker ofta eller mycket alkohol. Även om man själv inte dricker alkohol så blir många människor ändå drabbade negativt av riskbrukets konsekvenser.

För att ange ett riskbruk i mängd alkoholdryck används ofta den här definitionen (ett standardglas innehåller 12 gram alkohol):

Den situation som många anhöriga befinner sig i leder ofta till stress, nedstämdhet, oro och ångest. I Sverige har man skattat att cirka 385 000 barn har minst en förälder som dricker för mycket alkohol. Dessa barns uppväxt och trygghet påverkas av föräldrarnas drickande och de löper även en ökad risk att utveckla egna problem med alkohol senare i livet.

 • Om en man dricker mer än 14 standardglas per vecka
 • Om en kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka

Eller:

 • Om en man dricker mer än 4 standardglas vid ett och samma tillfälle
 • Om en kvinna dricker mer än 3 standardglas vid ett och samma tillfälle
 • Även lägre alkoholkonsumtion kan vara ett riskbruk, exempelvis under graviditet, i arbetslivet, i trafiken samt under uppväxtåren. Detsamma gäller när man har vissa sjukdomar, äter vissa mediciner samt för dem som har ökad känslighet för alkohol.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Folkhälsans utveckling – årsrapport 2017, Folkhälsomyndigheten, Barn i familjer med alkohol- och narkotikaproblem, 2008, Svenska Läkaresällskapet och IOGT-NTO, Alkoholens andrahandsskador, Systembolaget, Alkohol under graviditet och amning.

Vill du lämna in synpunkter eller klagomål?

Klicka på länken "Lämna din synpunkt" för att anmäla fel, lämna synpunkter och klagomål så bidrar du till Vallentuna kommuns förbättringsarbete. 

Du kan rapportera allt från bemötandet från din handläggare till hur maten smakar på ditt boende. 

Du kan även ladda ner appen för vår felanmälan i App Store eller Google Play om du hellre använder mobilen. Sök på "Vallentuna felanmälan".

Lämna din synpunkt

Gör felanmälan eller lämna synpunkt

Var kan jag vända mig för hjälp?

Om du själv har ett missbruk

Om du är över 18 år och vill ha hjälp eller stöd att komma ur ett missbruk ska du i första hand ta kontakt med Beroendecentrum. De har en mottagning här i Vallentuna.

Oro för en ungdom som missbrukar

Är du orolig för en ungdom i din närhet som du tror eller vet dricker för mycket, har en spelproblematik eller använder droger? Då kan du som anhörig eller närstående kontakta kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 587 850 00.

Du kan även vända dig direkt till en ungdomssjuksköterska på Mini Maria-mottagningen i Vallentuna, som är en del av Maria Ungdom. Du når  sjuksköterskan på telefon: 08-123 475 21.

Oro för en vuxen som missbrukar

Om du misstänker att någon far illa av ett missbruk kan du göra en orosanmälan. En orosanmälan gör du genom att kontakta myndighetsavdelningens vuxenenhet via kommunens kontaktcenter på telefonnummer: 08 587 850 00.

Du kan också kontakta kommunens anhörigkonsulent via kommunens kontaktcenter på telefonnummer: 08 587 850 00. Mer information på Anhörigstödets webbplats

Vilken hjälp kan jag få?

Du kan alltid, helt anonymt och kostnadsfritt ställa frågor om missbruk och beroende via Öppenvården vuxens chatt. 

Vi erbjuder olika typer av stöd som inte kräver en utredning från en socialsekreterare. 

 • Upp till fem stycken råd- och informationssamtal
 • Hoppet, en stödgrupp för barn till föräldrar med substansberoende
 • Anhörigstöd
 • Föra barnen på tal-samtal, för stöd till föräldrar som befinner sig i ett beroende. 

Förutom våra öppna stödinsatser ovan erbjuder vi även biståndsbedömda insatser. Det är en typ av stöd som är mer omfattande, ofta över längre tid. Du kan inte själv ansöka om en biståndsbedömd insats. Vilket stöd du eller en anhörig har rätt till beslutas av en socialsekreterare.

För att en socialsekreterare ska kunna bedöma om du har rätt till stöd utöver våra öppna stödinsatser, hör av dig till kommunens kontaktcenter och be om att bli kopplad till vuxenenhetens mottagningstelefon.

Några exempel på biståndsbedömda insatser vi erbjuder: 

 • Individuell samtals- och missbruksbehandling
 • Motiverande samtal (MI)
 • 12-stegs-program
 • Återfallspreventionsprogram
 • Kontrollerat drickandeprogram (KD)
 • Haschavvänjningsprogram (HAP)
 • Spelberoendeprogram (Till spelfriheten)
 • MET-program, motivationshöjande behandling
 • Impulskontrollprogram (RePulse)
 • A-CRA, missbruksbehandling för unga
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats