Start / Omsorg och hjälp / Ekonomisk stöd och rådgivning

Ekonomiskt stöd och rådgivning

Om du har svåra ekonomiska problem och inte kan försörja dig och din familj kan du söka hjälp hos socialtjänsten. Du kan söka hjälp med budget- och skuldrådgivning eller ekonomiskt stöd i form av ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag. Om du behöver hjälp att bevaka din rätt eller förvalta egendom kan du få tilldelad en så kallad god man eller förvaltare.

På följande sidor hittar du information om hur du ansöker om ekonomiskt bistånd, stipendier och vilken hjälp du kan få med budget- och skuldrådgivning. Du hittar även information om hur du blir tilldelad en god man eller förvaltare samt information om du är i behov av juridiskt stöd. 

Är du 65 år eller äldre har du möjlighet att ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Ansökan gör du via Pensionsmyndigheten. Nedan hittar du länken till deras webbplats. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats