Start / Omsorg och hjälp / Invandring och integration / Samhällsorientering för dig som är ny i Sverige

Samhällsorientering för dig som är ny i Sverige

Är du ny i Sverige? Då kan du ha rätt till samhällsorientering. Det är en kurs som ger dig kunskap om hur det svenska samhället fungerar och om dina rättigheter och skyldigheter. Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan väl. Du får lyssna, fråga och diskutera. Samhällsorienteringen är gratis!

Kursen hålls för närvarande digitalt och arrangeras av Centrum för samhällsorientering. Kursen är 60 timmar.

Om du vill anmäla dig till kursen eller har frågor kring kursen kan du vända dig till en integrationshandläggare på Vallentuna kommun som du når via kontaktcenter, telefon: 08-587 850 00.

Vem har rätt till samhällsorientering?

Du som är 18-64 år har rätt till en kostnadsfri kurs i samhällsorientering om:

  • Du har varit folkbokförd i en svensk kommun i högst tre år.
  • Du kommer från ett land utanför EES-området/Schweiz.
  • Du har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning.

Kursen är även för dig som deltar i etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen. 

Vad handlar kursen om?

I Stockholms län är samhällsorienteringen uppdelad i fyra delar:

  1. Välkommen till Sverige
  2. Arbete och utbildning
  3. Demokrati och delaktighet
  4. Att leva livet i Sverige

Under kursen får bland annat lära dig mer om hur du söker arbete i Sverige, olika sätt att se på barnuppfostran och att hitta rätt i hälso- och sjukvården.

Hur anmäler jag mig? 

Du anmäler dig genom att kontakta en integrationshandläggare på Vallentuna kommun. Du når handläggaren genom att ringa till Kontaktcenter, telefonnummer 08-587 850 00. Du går även bra att höra av sig med frågor om kursen och framtida kurstillfällen. 

Digital kurs för föräldralediga hösten 2021

Med start i oktober 2021 kan du som är föräldraledig och som bott i Sverige i högst tre år gå den kostnadsfria kursen i samhällsorientering från den plats som passar dig. 

Kursen är digital och ges på engelska, två förmiddagar i veckan. 

Tisdagar och onsdagar klockan 9.30-12.00. 

Kursen pågår mellan 12/10 2021-16/3 2022

Kursen vänder sig till dig som är anhöriginvandrare och som bott i Sverige i högst tre år och nu bor i en kommun i Stockholms län eller Håbo kommun i Uppsala län, som är föräldraledig och som kommer från ett land utanför EES/Schweiz. 

Du anmäler dig genom att kontakta: Lovisa Liljegren, lovisa.liljegren@vallentuna.se.

Film

Vallentuna kommuns kontaktcenter

Fråga efter en integrationshandläggare

E-post: kommun@vallentuna.se

Telefon: 08-587 850 00

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats