Start / Omsorg och hjälp / Akut hjälp / Akuta psykiska problem

Akuta psykiska problem

Vid akuta tillstånd, ring alltid 112!

Ibland drabbas människor av allvarliga tillstånd som gör att man måste söka kvalificerad psykiatrisk hjälp, även om behovet inte är akut just i stunden. Det kan röra sig om till exempel depression, en rubbad verklighetsuppfattning på grund av psykos, självmordstankar eller annat.

Kontakta den specialiserade psykiatriska vården, antingen hos Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller psykiatri för vuxna.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats