Familjerådgivning

Att leva tillsammans är inte alltid enkelt. Bekymmer för barn, arbete och ekonomi kan skapa irritation i samlivet. Ibland känns det övermäktigt. I familjerådgivningen är parrelationen och samspelet i fokus.

Nedan kan du läsa mer om vad familjerådgivning innebär samt vilka familjerådgivningsmottagningar som du kan söka stöd ifrån.

Vad innebär familjerådgivning?

Hos familjerådgivning får du hjälp att sätta ord på känslor och upplevelser, uttrycka dina önskemål om förändring och lyssna på din partner. Ni kan få stöd i att under ordnade former uttrycka det som kanske aldrig blir sagt eller det som blir sagt, men på fel sätt. Exempel på vad samtalen kan handla om:

  • Vart känslorna tog vägen.
  • Vi bråkar så ofta.
  • Den sexuella lusten har försvunnit.
  • Min partner har träffat en annan.
  • Vi kanske ska skiljas.
  • Ouppklarad separation.
  • Styvfamilj mina/dina barn.
  • Svårt att prata med varandra.

Vem kan vända sig till familjerådgivningen?

Alla som är folkbokförda i Vallentuna kommun och upplever svårigheter i sin relation. Det finns möjlighet att få upp till fem samtalsbesök till reducerat pris hos en familjerådgivare.

Hur kontaktar du familjerådgivaren?

Vallentuna har infört valfrihet (LOV) för familjerådgivning. Det innebär att du själv väljer vilken av de godkända familjerådgivarna du vill gå till. Alla godkända rådgivare hittar du längre ned på sidan. Du kontaktar den familjerådgivare du vill gå till direkt. Listan fylls på i takt med att fler aktörer väljer att ansöka och bli godkända som utförare av familjerådgivning.

Kostnad

Du betalar 350 kr per besök till en familjerådgivare. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats