Start / Omsorg och hjälp / Ekonomisk stöd och rådgivning / God man, förvaltare, förmyndare

God man, förvaltare, förmyndare

Är du i behov av en god man eller förvaltare? Om du behöver hjälp att bevaka din rätt eller förvalta egendom kan du få tilldelad en så kallad god man eller förvaltare. Det gäller till exempel om du råkat ut för sjukdom, har psykiska funktionshinder, försvagat hälsotillstånd eller annan liknande situation.

Samarbete mellan kommuner i Norrort

Det är Överförmyndarnämnden som ser till att en god man eller förvaltare utses och som även ansvarar för att kontrollera så att gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. Överförmyndarnämnden är ett samarbete mellan Vallentuna, Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby. Kontoret är placerat i Sollentuna och det är dit du vänder dig om du har frågor om god man och överförmyndarskap. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Vem får ansöka om god man?

Ansökan om god man eller förvaltare får göras av:

  • personen själv som behöver hjälpen
  • personens maka/make eller sambo
  • närmaste släktingar (till exempel barn, barnbarn, föräldrar och syskon)
  • överförmyndaren

För att kunna bli God man måste du även ha tillräckligt med kunskaper i praktisk förvaltning och vad som ingår i en god mans uppdrag. Du ska därför genomföra en grundläggande webbaserad utbildning (Intressebevakaren) innan du ansöker om att få bli god man. Utbildningen är gratis.

Om du anser att någon i din närhet behöver en god man eller förvaltare kan du göra en anmälan till överförmyndarkansliet. De tar sedan ställning till om det finns förutsättning för att hos tingsrätten ansöka om uppdrag som god man eller förvaltare för personen i fråga. Exempel på personer som kan göra en anmälan är kurator, hemtjänstpersonal, biståndshandläggare, bankpersonal, avlägsna släktingar med flera.

Framtidsfullmakt

Sedan den1 juli 2017 har du möjlighet att skriva en framtidsfullmakt. Med en framtidsfullmakt kan du som vuxen individ ge ansvaret åt en annan fysisk person att företräda dig själv om du i framtiden på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något annat varaktigt förhållande, inte längre skulle ha förmåga att ha hand om dina enskilda angelägenheter. Om du är 18 och idag har förmågan att ha hand om dina egna angelägenheter kan du upprätta en framtidsfullmakt. Fullmakten måste vara skriftlig. Det finns vissa begränsningar när en fullmakt kan ges, samt vissa formkrav.

Mer information om framtidsfullmakter.

Vanliga frågor och svar (lättläst)

Vad gör en god man?

En god man är en person som ger dig stöd. En god man kan sköta dina pengar och din ekonomi eller att se till att du får färdtjänst och annat som du har rätt till i samhället. En god man kan också se till att du får ett bra boende och boka läkarbesök.

Hur gör jag för att få god man?

Prata med en handläggare på överförmyndar-nämnden om du vill ha god man. Du och överförmyndar-nämnden bestämmer tillsammans vem som ska bli din gode man. En god man kan vara någon du känner eller någon som en anhörig till dig känner.

Du väljer själv om du vill ha en god man

Du bestämmer om du vill ha en god man. Om du inte kan bestämma själv kan någon i din familj vara med och bestämma. Du kan sluta att ha god man när du vill. Du kan byta god man när du vill.

Vem kan få god man?

Du som är gammal, sjuk eller har ett funktionshinder kan få en god man.

Vad kostar det att ha en god man?

Du betalar själv till din gode man om du har tillräckligt mycket pengar. Har du för lite pengar betalar kommunen till din gode man.

Blanketter för god man och förvaltare

Här hittar du den webbaserade grundutbildningen för att kunna ansöka om att bli god man, samt ansökningsblanketten för god man och förvaltare.

Överförmyndarnämnden Vallentuna

Kansli i Sollentuna

Telefonnummer: Besök överförmyndarnämndens webbplats för telefonnummer till rätt person beroende på ärende. 
E-post: overformyndarnamnden@sollentuna.se
Postadress: Överförmyndarenheten, 191 86 Sollentuna. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats