Start / Omsorg och hjälp / Våld och hot

Våld och hot

Om du utsätts för våld eller hot om våld av den person du lever med eller annan person som står dig nära kan du få stöd och hjälp av socialtjänsten i Vallentuna kommun.

Har du ingen nära relation till den person som utsätter dig för våld eller hot ska du kontakta polisen. Är det en akut händelse ringer du 112, är det mindre akut och du vill prata med en polis ringer du 114 14.

Du som utsätts för våld eller hot om våld av närstående

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för de som är utsatta för våld eller hot av närstående. Du kan exempelvis få hjälp med:

 • Skyddat boende.
 • Råd- och stödsamtal via Alternativ till våld (ATV) som en beviljad insats av Socialförvaltningen. Om du ej önskar stödsamtal via Socialförvaltningen kan du även själv kontakta ATV.
 • Råd och stöd kring ekonomiska frågor.
 • Stöd i att hantera barnens situation.

Du som använder våld eller hot om våld

Du som använder våld eller hot kan få:

 • Råd- och stödsamtal via Alternativ till våld (ATV) som en beviljad insats av Socialförvaltningen. Om du ej önskar stödsamtal via Socialförvaltningen kan du även själv kontakta ATV.

 • VÄLJ ATT SLUTA – en telefonlinje som vänder sig till vuxna personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relation. Telefonnummer: 020-555 666. Öppettiderna är måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 08.30–16.00. Det går bra att vara anonym.

  Även våldsutsatta, yrkesverksamma, anhöriga och andra som har frågor om våldsamt beteende kan vända sig till "Välja att sluta". Mer information finns på valjattsluta.se

Du som är närstående till någon som utsätts för våld eller hot om våld

Känner du någon som är utsatt för våld eller använder hot om våld. Berätta då för personen att det finns hjälp att få.

Är du orolig för att ett barn far illa eller upplever våld i sin familj? Då är det viktigt att du kontaktar Barn- och familjeenheten i Vallentuna kommun. Du når dem via kommunens Kontaktcenter, telefonnummer: 08-587 850 00

Om du önskar tala med en socialsekreterare om din situation kan du kontakta mottagningen för våld i nära relationer. 

Alternativ till våld (ATV)

Alternativ till våld (ATV) är ett kompetens- och behandlingscenter. Dit kan både du som utsätts för våld och du som använder dig av våld vända dig för att få stöd och behandling. Här erbjuds även barn och unga som upplevt våld stöd och samtal. Vi samarbetar med ATV i Täby. Här hittar du information om ATV.

Hedersrelaterat förtryck och våld

Du som är mellan 13 och 26 år och som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck kan kontakta Origo som är ett resurscenter mot hedersrelaterat våld. På Origo arbetar kuratorer, barnmorska och polis med särskild kompetens på området. Alla insatser från Origo är kostnadsfria. Här hittar du mer information om Origo Stockholms län.

På Södersjukhuset i Stockholm finns Amelmottagningen, som tar emot flickor och kvinnor med erfarenhet av kvinnlig omskärelse/könsstympning. Där arbetar gynekologer, barnmorskor och kuratorer. Här hittar du mer information om Amelmottagningen.

På Kunskapsguiden kan du läsa mer om vad hedersrelaterat våld och förtryck är och vilka olika uttryck det kan ta. Kunskapsguiden: Hedersrelaterat våld och förtryck

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och våld (pdf)

Hur kontaktar du oss?

Om du önskar tala med en socialsekreterare om din situation kan du kontakta mottagningen för våld i nära relationer som du når via Vallentuna kommuns kontaktcenter, telefon: 08-587 850 00.

Kontaktcenter har telefontid:
Mån-fre: kl. 08-18.00

Övrig tid kan du ringa till socialjouren. De har telefonnummer: 08–410 200 40.

Svartsjuka är inte romantiskt - Om våld i ungas relationer

Våld i ungas relationer kan vara våld mot en flickvän, pojkvän eller partner. Det finns olika typer av våld. Det kan till exempel vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller digitalt våld.

På svartsjukaarinteromantiskt.se kan du läsa mer om våld i ungas partnerrelationer, få råd och stöd till dig som blir utsatt för våld, som är orolig för en vän eller som utsätter någon annan för våld.

Besök svartsjukaarinteromantiskt.se

Svartsjuka är inte romantiskt, en webbplats om våld i unga relationer

Vill du dölja dina spår på Internet?

När du besöker olika webbsidor, även denna, sparas information automatiskt i webbläsaren som du använder via din dator, mobil eller surfplatta. Det betyder att sidorna kommer att visas snabbare nästa gång du besöker dem. Om du inte vill att andra ska se vilka webbsidor du har besökt kan du dölja dina spår. Du kan rensa historiken med hjälp av några klick, men det går till på olika sätt beroende på vilken webbläsare som du använder dig av.

Att tänka på

 • Tänk på att om du rensar all webbhistorik så rensar du även andras historik som använder samma dator, mobil eller surfplatta. Ett alternativ är därför att bara rensa din egen webbhistorik.
 • En datorvan person kan spåra raderad information om personen vet vad han eller hon ska leta efter. Det innebär att din rensning inte är helt säker. Ett alternativ är därför att surfa privat. Läs mer om hur du surfar privat längre ner på sidan.

Dölj din egen webbhistorik

Beroende på vilken webbläsare du använder kan du radera webbhistoriken på olika sätt. Nedan ser hur du rensar historiken i de olika webbläsarna.

Internet Explorer 8

 • Klicka på menyn Säkerhet uppe i högra hörnet av din webbläsare och välj sedan Ta bort webbhistorik. Där kan du välja vilken data- eller filtyp som du vill ta bort från datorn. Klicka sedan på Ta bort.

Internet Explorer 9, 10 och 11

Klicka på Verktyg eller en kugghjul-symbol uppe i högra hörnet av din webbläsare. I menyn väljer du Internetalternativ. Du får då upp en ruta med flera flikar. Välj fliken som heter Allmänt.

 • Vill du dölja alla spår bockar du i alla kryssrutorna. Klicka sedan på Ta bort.
 • Vill du dölja enstaka webbsidor bockar du i de kryssrutor som du vill se försvinna från historiken. Klicka sedan på Ta bort.
 • Om du inte vill att några sidor ska sparas klickar du på Inställningar i fliken Allmänt. Där ser du fältet Historik och sedan Antal dagar som sidor sparas. Skriv då in siffran 0.

Microsoft Edge

Klicka på stjärnsymbolen med tre streck uppe i högra hörnet av din webbläsare. Välj Historik.

 • Vill du dölja alla spår klickar du på krysset bredvid samtliga tidsintervaller, eller den tidsintervall du vill radera. Du kan också klicka på Rensa historik för att radera webbhistorik, cookies och sparade flikar. Klicka sedan på Radera.
 • Vill du dölja enstaka webbsidor klickar du påpilen bredvid den tidsintervall som visar den/de sidor du vill radera. Klicka sedan på krysset bredvid webbsidan så försvinner den från historiken.
 • Om du inte vill att några sidor ska sparas klickar du på Rensa historik och sedan på Radera alltid detta när jag stänger webbläsaren.

Google Chrome

Klicka på de tre prickarna uppe i högra hörnet av din webbläsare. I menyn väljer du Historik och sedan igen Historik.

 • Vill du dölja alla spår bockar du i alla kryssrutorna. Klicka sedan på Radera uppe i rutans högra hörn.
 • Vill du rensa all historik inom en viss tidsinternall klickar du Rensa webbinformation under Historikmenyn. Du kan välja tidsintervall mellan den senaste timmen ända till då kontot på din dator, mobil eller surfplatta skapades. Webbhistoriken raderas då kopplat till vilken tidsintervall du väljer.
 • Vill du dölja enstaka webbsidor bockar du i de kryssrutor som du vill se försvinna från historiken. Klicka sedan på Radera uppe i rutans högra hörn.
 • Om du inte vill att några sidor ska sparas klickar du på de tre prickarna uppe i högra hörnet av din webbläsare. I menyn väljer du Inställningar. Välj Sekretess och säkerhet i vänstermenyn och sedan Inställningar för webbplatsen. Klicka på Cookies och webbplatsdata. Välj sedan Radera cookies och webbplatsdata när du avslutar Chrome.

Firefox

Klicka på de tre streck som syns uppe i högra hörnet av din webbläsare. I menyn väljer du Historik och sedan Rensa ut tidigare historik.

 • Vill du dölja alla spår väljer du först Tidsintervall att ta bort i listrutan under menyn Rensa ut tidigare historik. Välj sedan All historik.
 • Vill du dölja enstaka webbsidor klickar du på Detaljer och bockar i en eller flera av kryssrutorna. Du kan också välja att radera historiken utifrån tidsintervall. Välj då Tidsintervall att ta bort i listrutan under menyn Rensa ut tidigare historik. Välj sedan den tidsperiod du vill se raderad, från den senaste timmen till den senaste dagen du surfade.
 • Om du inte vill att några sidor ska sparas klickar du på de tre streck som syns uppe i högra hörnet av din webbläsare. Välj Inställningar och sedan Sekretess och säkerhet. Gå till avsnittet Historik/Firefox kommer att. Välj sedan alternativet Inte spara någon historik.

Safari

Uppe i vänstra hörnet klickar du på Safari och sedan på Rensa historik.

 • Vill du dölja alla spår väljer du vilken tidsintervall som du vill radera, från senaste timmen till all historik. Klicka sedan på Rensa historik.
 • Vill du dölja enstaka webbsidor klickar du i menyn i vänstra hörnet och väljer Historik i stället för Safari. Klicka på Visa historik för att se vilka sidor som finns sparade. Markera den rad du vill ta bort, högerklicka och välj Ta bort.

Surfa privat

Beroende på vilken webbläsare du använder så finns det olika inställningar för att surfa privat. Nedan ser hur du rensar historiken i de olika webbläsarna.

Internet Explorer

Surfa privat heter InPrivate hos Internet Explorer. Du öppnar InPrivate i webbläsaren genom att klicka på kugghjulsymbolen uppe i högra hörnet. Välj Säkerhet och sedan InPrivat-surfning. Om du vill avsluta InPrivate-surfningen klickar du ner det fönstret.

Microsoft Edge

Surfa privat heter InPrivate hos Internet Explorer. Du öppnar InPrivate i webbläsaren genom att klicka på kugghjulsymbolen uppe i högra hörnet. Välj Säkerhet och sedan InPrivat-surfning. Om du vill avsluta InPrivate-surfningen klickar du ner det fönstret.

Google Chrome

Klicka på de tre prickarna uppe i högra hörnet av din webbläsare. I menyn väljer du Nytt Inkognitofönster och ett nytt fönster öppnas. Om du vill avsluta Inkognito-fönstret klickar du ner det fönstret.

Firefox

Klicka på de tre streck som syns uppe i högra hörnet av din webbläsare. Välj Nytt privat fönster för att öppna ett nytt fönster med privat surfning. Om du vill avsluta privat-surfningen klickar du ner det fönstret.

Safari

Klicka på kugghjulsymbolen uppe i högra hörnet av din webbläsare. Välj Privat surfning. Klicka på OK i rutan som kommer upp efter det.  Om du vill avsluta privat-surfningen klickar du ner det fönstret.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats