Start / Omsorg och hjälp / Våld och hot

Våld och hot

Om du utsätts för våld av den person du lever med eller annan person som står dig nära kan du få stöd och hjälp av socialtjänsten i Vallentuna kommun.

Har du ingen nära relation till den person som utsätter dig för våld eller hot ska du kontakta polisen. Är det en akut händelse ringer du 112, är det mindre akut och du vill prata med en polis ringer du 114 14.

Du som utsätts för våld av närstående

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för de som är utsatta för våld av närstående. Du kan exempelvis få hjälp med:

  • Skyddat boende.
  • Råd- och stödsamtal via Alternativ till våld (ATV) som en beviljad insats av Socialförvaltningen. Om du ej önskar stödsamtal via Socialförvaltningen kan du även själv kontakta ATV.
  • Råd och stöd kring ekonomiska frågor.
  • Stöd i att hantera barnens situation.

Du som använder våld

Du som använder våld kan få:

  • Råd- och stödsamtal via Alternativ till våld (ATV) som en beviljad insats av Socialförvaltningen. Om du ej önskar stödsamtal via Socialförvaltningen kan du även själv kontakta ATV.

  • VÄLJ ATT SLUTA – en telefonlinje som vänder sig till vuxna personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relation. Yrkesverksamma och utsatta som vill veta mer om telefonlinjen och förändringsarbete med våldsutövare kan också ringa. 

    Mer information finns på www.valjattsluta.se

Du som är närstående till någon som utsätts för våld

Känner du någon som är utsatt för våld i eller använder hot om våld. Berätta då för personen att det finns hjälp att få.

Är du orolig för att ett barn far illa eller upplever våld i sin familj? Då är det viktigt att du kontaktar Barn- och familjeenheten i Vallentuna kommun.

Om du önskar tala med en socialsekreterare om din situation kan du kontakta mottagningen för våld i nära relationer. 

Alternativ till våld (ATV)

Alternativ till våld (ATV) är ett kompetens- och behandlingscenter. Dit kan både du som utsätts för våld och du som använder dig av våld vända dig för att få stöd och behandling. Här erbjuds även barn och unga som upplevt våld stöd och samtal. Vi samarbetar med ATV i Täby. Här hittar du information om ATV.

Hedersrelaterat förtryck och våld

Du som är mellan 13 och 26 år och som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck kan kontakta Origo som är ett resurscenter mot hedersrelaterat våld. På Origo arbetar kuratorer, barnmorska och polis med särskild kompetens på området. Alla insatser från Origo är kostnadsfria. Här hittar du mer information om Origo Stockholms län.

På Södersjukhuset i Stockholm finns Amelmottagningen, som tar emot flickor och kvinnor med erfarenhet av kvinnlig omskärelse/könsstympning. Där arbetar gynekologer, barnmorskor och kuratorer. Här hittar du mer information om Amelmottagningen.

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och våld (pdf)

 

Hur kontaktar du oss?

Om du önskar tala med en socialsekreterare om din situation kan du kontakta mottagningen för våld i nära relationer som du når via Vallentuna kommuns kontaktcenter, tfn 08-587 850 00.

De har telefontider:
Mån - fre: kl. 08-16.15

Övrig tid kan du ringa till socialjouren. De har telefonnummer: 08 – 410 200 40.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats