Start / Omsorg och hjälp / Våld och hot

Våld och hot

Våld i nära relationer syns inte alltid på ytan. Det kan handla om att en person nära dig utsätter dig för hot, övergrepp, nedlåtande ord, utpressning, skadegörelse av dina tillhörigheter, hedersrelaterat våld, isolering och kontroll av vad du gör och vem du umgås med.

Om du utsätts för våld eller hot om våld av den person du lever med eller annan person som står dig nära kan du få hjälp, stöd och skydd av socialtjänsten i Vallentuna kommun. 

Har du ingen nära relation till den person som utsätter dig för våld eller hot ska du kontakta polisen. Är det en akut händelse ringer du 112, är det mindre akut och du vill prata med en polis ringer du 114 14.

Om du använder våld eller hot i en nära relation kan du få hjälp med att förändra ditt beteende, se länk nedan för mer information.

Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss på socialtjänsten, oavsett fråga och situation. Du kan vara anonym om du vill.

Du som utsätts för våld eller hot av närstående

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för dig som är utsatt för våld eller hot av närstående. Du kan exempelvis få hjälp med:

 • Skyddat boende. 
 • Råd och stöd från socialsekreterare, både för dig som vuxen och dig som barn.
 • Råd- och stödsamtal via Alternativ till våld (ATV).
 • Stöd i att hantera ditt barns situation.
 • Praktiskt och motiverande stöd från vår öppenvård med allt som kommer till att lämna en våldsam relation.
 • Stöd med att upprätta en säkerhetsplanering.
 • Råd och stöd i hur man kommer vidare efter att blivit utsatt för våld.
 • Chatta om frågor gällande våld/psykisk ohälsa/missbruk direkt med Öppenvårdens kvalificerade behandlare. Här kan du också välja att vara anonym. Varje vardag mellan kl 12-14.

Du som använder våld eller hot mot en närstående

Du som använder våld eller hot kan få hjälp att förändra ditt beteende genom:

 • Råd- och stödsamtal via Alternativ till våld (ATV) som en beviljad insats av Socialförvaltningen. Om du ej önskar stödsamtal via Socialförvaltningen kan du även själv kontakta ATV.
 • Praktiskt och motiverande stöd från vår öppenvård.
 • Få stöd att hantera din ilska, läs mer på Förändring börjar här. 
 • Individuellt anpassat behandlingspaket från vår öppenvård. Till exempel missbruksbehandling, aggressionsbehandling.
 • Chatta om frågor gällande våld/psykisk ohälsa/missbruk direkt med Öppenvårdens kvalificerade behandlare. Här kan du också välja att vara anonym. Varje vardag mellan kl 12-14.
 • VÄLJ ATT SLUTA – en telefonlinje som vänder sig till vuxna personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relation. Telefonnummer: 020-555 666. Det går bra att vara anonym. Även våldsutsatta, yrkesverksamma, anhöriga och andra som har frågor om våldsamt beteende kan vända sig till "Välj att sluta". Mer information finns på valjattsluta.se.

Du som är närstående till någon som utsätts för våld eller hot 

Känner du någon som är utsatt för våld eller använder hot om våld. Berätta då för personen att det finns hjälp att få.

Är du orolig för att ett barn far illa eller upplever våld i sin familj? Då är det viktigt att du kontaktar Barn- och familjeenheten i Vallentuna kommun. Du når dem genom Kontaktcenter. Personal på bland annat förskolor, skolor, fritidsgårdar och inom sjukvården har anmälningslikt. 

Du kan också chatta om frågor gällande våld/psykisk ohälsa/missbruk direkt med Öppenvårdens kvalificerade behandlare. Här kan du också välja att vara anonym. Varje vardag mellan kl 12-14.

Om du önskar tala med en socialsekreterare om din situation kan du kontakta mottagningen för våld i nära relationer genom Kontaktcenter.

Du som anhörig kan ofta behöva stöd då det är tufft att ha en anhörig som utsätter eller utsätts för våld, detta kan du få via vår anhörigkonsulent. Du ringer då direkt till vår öppenvård på telefon: 08-587 856 37.

Hedersrelaterat förtryck och våld

Har du frågor om hedersrelaterat våld och förtryck, eller är i behov av stöd eller skydd kan du kontakta socialtjänsten på Vallentuna kommun genom att ringa till Kontaktcenter.

Du som är mellan 13 och 26 år och som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck kan även kontakta Origo. På Origo arbetar kuratorer, barnmorska och polis med särskild kompetens på området. Alla insatser från Origo är kostnadsfria. Här hittar du mer information om Origo Stockholms län.

På Södersjukhuset i Stockholm finns Amelmottagningen, som tar emot flickor och kvinnor som blivit utsatta omskärelse/könsstympning. Där arbetar gynekologer, barnmorskor och kuratorer. Här hittar du mer information om Amelmottagningen.

På Kunskapsguiden kan du läsa mer om vad hedersrelaterat våld och förtryck är och vilka olika uttryck det kan ta. Kunskapsguiden: Hedersrelaterat våld och förtryck

Barn som bevittnat våld i nära relation

Ett barn som bevittnat eller hört våld inom familjen betraktas som ett brottsoffer. Det är straffbart att utsätta barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar i en nära relation, till exempel vålds- och sexualbrott.

Barn som bevittnar våld i en nära relation är särskilt utsatta och socialtjänsten inleder alltid en utredning när sådan oro inkommer för att ta reda på vilket stöd och vilken hjälp barnet behöver. Socialtjänsten tar alltid ställning till om en polisanmälan gällande barnfridsbrott ska göras. I de fall en polisanmälan görs samverkar socialtjänst, polis, åklagare och hälso-och sjukvård för att barnet inte ska behöva berätta vad hen varit med om vid flera tillfällen.

Socialtjänstens utredning syftar bland annat till att ta reda på:

 • Omfattningen och karaktären på våldet
 • Hur våldet påverkat barnet och relationen till föräldrarna
 • Barnets uppfattning om våldet, om barnet själv blivit utsatt för våld
 • Vilka stöd och hjälpinsatser barnet behöver.

Stödet till barn som bevittnat våld kan exempelvis vara kontakt med ATV, de erbjuder samtal till barn och unga som bevittnat eller upplevt våld. Det kan också vara kontakt med socialtjänstens öppenvård som på uppdrag från socialtjänsten arbetar familjebehandlande i familjen. Ibland ges stödet från hälso- och sjukvården.

Hur kontaktar du oss?

För att tala med en socialsekreterare om din situation, anmäla oro eller få råd och stöd hör du av dig till Kontaktcenter på telefon: 08-587 850 00. De ser till att du får prata med rätt person utifrån din situation.  

Är det en akut händelse ringer du 112, är det mindre akut och du vill prata med en polis ringer du 114 14.

Utanför kontorstid kan du även kontakta socialjouren.

Svartsjuka är inte romantiskt - Om våld i ungas relationer

Våld i ungas relationer kan vara våld mot en flickvän, pojkvän eller partner. Det finns olika typer av våld. Det kan till exempel vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller digitalt våld.

På svartsjukaarinteromantiskt.se kan du läsa mer om våld i ungas partnerrelationer, få råd och stöd till dig som blir utsatt för våld, som är orolig för en vän eller som utsätter någon annan för våld.

Besök svartsjukaarinteromantiskt.se

Svartsjuka är inte romantiskt, en webbplats om våld i unga relationer

Vill du dölja dina spår på Internet?

När du besöker olika webbsidor, även denna, sparas information automatiskt i webbläsaren som du använder via din dator, mobil eller surfplatta. Det betyder att sidorna kommer att visas snabbare nästa gång du besöker dem. Om du inte vill att andra ska se vilka webbsidor du har besökt kan du dölja dina spår. Du kan rensa historiken med hjälp av några klick, men det går till på olika sätt beroende på vilken webbläsare som du använder dig av.

Att tänka på

 • Tänk på att om du rensar all webbhistorik så rensar du även andras historik som använder samma dator, mobil eller surfplatta. Ett alternativ är därför att bara rensa din egen webbhistorik.
 • En datorvan person kan spåra raderad information om personen vet vad han eller hon ska leta efter. Det innebär att din rensning inte är helt säker. Ett alternativ är därför att surfa privat. Läs mer om hur du surfar privat längre ner på sidan.

Dölj din egen webbhistorik

Beroende på vilken webbläsare du använder kan du radera webbhistoriken på olika sätt. Nedan ser hur du rensar historiken i de olika webbläsarna.

Internet Explorer 8

 • Klicka på menyn Säkerhet uppe i högra hörnet av din webbläsare och välj sedan Ta bort webbhistorik. Där kan du välja vilken data- eller filtyp som du vill ta bort från datorn. Klicka sedan på Ta bort.

Internet Explorer 9, 10 och 11

Klicka på Verktyg eller en kugghjul-symbol uppe i högra hörnet av din webbläsare. I menyn väljer du Internetalternativ. Du får då upp en ruta med flera flikar. Välj fliken som heter Allmänt.

 • Vill du dölja alla spår bockar du i alla kryssrutorna. Klicka sedan på Ta bort.
 • Vill du dölja enstaka webbsidor bockar du i de kryssrutor som du vill se försvinna från historiken. Klicka sedan på Ta bort.
 • Om du inte vill att några sidor ska sparas klickar du på Inställningar i fliken Allmänt. Där ser du fältet Historik och sedan Antal dagar som sidor sparas. Skriv då in siffran 0.

Microsoft Edge

Klicka på stjärnsymbolen med tre streck uppe i högra hörnet av din webbläsare. Välj Historik.

 • Vill du dölja alla spår klickar du på krysset bredvid samtliga tidsintervaller, eller den tidsintervall du vill radera. Du kan också klicka på Rensa historik för att radera webbhistorik, cookies och sparade flikar. Klicka sedan på Radera.
 • Vill du dölja enstaka webbsidor klickar du påpilen bredvid den tidsintervall som visar den/de sidor du vill radera. Klicka sedan på krysset bredvid webbsidan så försvinner den från historiken.
 • Om du inte vill att några sidor ska sparas klickar du på Rensa historik och sedan på Radera alltid detta när jag stänger webbläsaren.

Google Chrome

Klicka på de tre prickarna uppe i högra hörnet av din webbläsare. I menyn väljer du Historik och sedan igen Historik.

 • Vill du dölja alla spår bockar du i alla kryssrutorna. Klicka sedan på Radera uppe i rutans högra hörn.
 • Vill du rensa all historik inom en viss tidsinternall klickar du Rensa webbinformation under Historikmenyn. Du kan välja tidsintervall mellan den senaste timmen ända till då kontot på din dator, mobil eller surfplatta skapades. Webbhistoriken raderas då kopplat till vilken tidsintervall du väljer.
 • Vill du dölja enstaka webbsidor bockar du i de kryssrutor som du vill se försvinna från historiken. Klicka sedan på Radera uppe i rutans högra hörn.
 • Om du inte vill att några sidor ska sparas klickar du på de tre prickarna uppe i högra hörnet av din webbläsare. I menyn väljer du Inställningar. Välj Sekretess och säkerhet i vänstermenyn och sedan Inställningar för webbplatsen. Klicka på Cookies och webbplatsdata. Välj sedan Radera cookies och webbplatsdata när du avslutar Chrome.

Firefox

Klicka på de tre streck som syns uppe i högra hörnet av din webbläsare. I menyn väljer du Historik och sedan Rensa ut tidigare historik.

 • Vill du dölja alla spår väljer du först Tidsintervall att ta bort i listrutan under menyn Rensa ut tidigare historik. Välj sedan All historik.
 • Vill du dölja enstaka webbsidor klickar du på Detaljer och bockar i en eller flera av kryssrutorna. Du kan också välja att radera historiken utifrån tidsintervall. Välj då Tidsintervall att ta bort i listrutan under menyn Rensa ut tidigare historik. Välj sedan den tidsperiod du vill se raderad, från den senaste timmen till den senaste dagen du surfade.
 • Om du inte vill att några sidor ska sparas klickar du på de tre streck som syns uppe i högra hörnet av din webbläsare. Välj Inställningar och sedan Sekretess och säkerhet. Gå till avsnittet Historik/Firefox kommer att. Välj sedan alternativet Inte spara någon historik.

Safari

Uppe i vänstra hörnet klickar du på Safari och sedan på Rensa historik.

 • Vill du dölja alla spår väljer du vilken tidsintervall som du vill radera, från senaste timmen till all historik. Klicka sedan på Rensa historik.
 • Vill du dölja enstaka webbsidor klickar du i menyn i vänstra hörnet och väljer Historik i stället för Safari. Klicka på Visa historik för att se vilka sidor som finns sparade. Markera den rad du vill ta bort, högerklicka och välj Ta bort.

Surfa privat

Beroende på vilken webbläsare du använder så finns det olika inställningar för att surfa privat. Nedan ser hur du rensar historiken i de olika webbläsarna.

Internet Explorer

Surfa privat heter InPrivate hos Internet Explorer. Du öppnar InPrivate i webbläsaren genom att klicka på kugghjulsymbolen uppe i högra hörnet. Välj Säkerhet och sedan InPrivat-surfning. Om du vill avsluta InPrivate-surfningen klickar du ner det fönstret.

Microsoft Edge

Surfa privat heter InPrivate hos Internet Explorer. Du öppnar InPrivate i webbläsaren genom att klicka på kugghjulsymbolen uppe i högra hörnet. Välj Säkerhet och sedan InPrivat-surfning. Om du vill avsluta InPrivate-surfningen klickar du ner det fönstret.

Google Chrome

Klicka på de tre prickarna uppe i högra hörnet av din webbläsare. I menyn väljer du Nytt Inkognitofönster och ett nytt fönster öppnas. Om du vill avsluta Inkognito-fönstret klickar du ner det fönstret.

Firefox

Klicka på de tre streck som syns uppe i högra hörnet av din webbläsare. Välj Nytt privat fönster för att öppna ett nytt fönster med privat surfning. Om du vill avsluta privat-surfningen klickar du ner det fönstret.

Safari

Klicka på kugghjulsymbolen uppe i högra hörnet av din webbläsare. Välj Privat surfning. Klicka på OK i rutan som kommer upp efter det.  Om du vill avsluta privat-surfningen klickar du ner det fönstret.

 

Nyheter

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats