Start / Omsorg och hjälp / Funktionsvariation / Hur går en ansökan till inom LSS och SoL?

Hur går en ansökan till inom LSS och SoL?

Dina behov är vår utgångspunkt när vi fattar beslut inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

Blanketter

Längre ner på denna sida hittar du ansökningsblanketterna för LSS-insatser samt för SoL-insatser.

Ansökan steg för steg

Under rubriken "Så går en ansökan till" längre ner på denna sida kan du läsa steg för steg om hur en utredning inom LSS eller SoL går till. 

Vill du ansöka om att bli ombud hittar du även blanketten om fullmakt för ombud längre ner på sidan.

Insatser du kan ansöka om 

Längst ner på denna sida hittar du exempel på insatser inom LSS och SoL som du kan ansöka om i Vallentuna kommun.

Blanketter funktionsnedsättning

Här hittar du ansökningsblanketter för LSS och SoL samt en fullmakt för ombud.

Så går en ansökan till

Vår första kontakt

Om du inte har varit i kontakt med oss tidigare är du välkommen att kontakta våra kollegor på kommunens Kontaktcenter. Du når Kontaktcenter på telefonnummer: 08 587 850 00 eller via e-post: kommun@vallentuna.se. Berätta för dem att du vill komma i kontakt en handläggare inom funktionsvariation. 

Telefontider

Kontaktcenters öppettider

Du hittar information om Kontaktcenters öppettider genom att klicka på länken: Kontakt och öppettider.

Vuxen- och funktionsvariationsmottagningens telefontid

 • Måndag: kl. 09.00–11.00.
 • Tisdag: kl. 09.00–11.00.
 • Torsdag: kl. 09.00–11.00.
 • Fredag: kl. 09.00–11.00.

Du lämnar in din ansökan

Exempel på insatser du kan ansöka om

 • Personlig assistans eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans.
 • Ledsagarservice.
 • Biträde av kontaktperson.
 • Avlösarservice i hemmet.
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom.
 • Bostad med särskild service för vuxna.
 • Daglig verksamhet.
 • Boendestöd.
 • Sysselsättning.
 • Hemtjänst.

Läkarintyg

När du lämnar in din ansökan om en insats behöver du bifoga ett läkarintyg.

Ansökan inom LSS

Du hittar ansökningsblanketten för insatser inom LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) genom att klicka på länken "Ansökningsblankett LSS" högre upp på denna sida.

Ansökan inom SoL

Du hittar ansökningsblanketten för insatser inom SoL (socialtjänstlagen) genom att klicka på länken "Ansökningsblankett SoL) högre upp på denna sida.

Du skickar din ansökan till

E-post: kommun@vallentuna.se

Besök

Kontaktcenter
Vallentuna Kulturhus
Allévägen 1-3, Vallentuna

Postadress

Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

Vårt första möte

När vi har fått en första kontakt och du har lämnat in din ansökan om stöd  kommer vi att be dig att komma på ett första möte. På mötet kommer vi att förklara dina rättigheter och skyldigheter. 

Så går utredningen till

När vi påbörjar en utredning om en insats enligt LSS eller SoL innebär det inte automatiskt att du har rätt till insatser. Vi kommer att utgå från lagen men
även att se till dina behov. Vårt mål är att du ska få en så likvärdig och korrekt bedömning som möjligt.

När vi har tagit fram ett förslag till beslut skickar vi hem det till dig. När
du har tagit del av förslaget har du möjlighet att komma in med kompletteringar eller ändra något som har blivit fel i din ansökan.

Beslut om din ansökan

När vi har fattat beslut om din ansökan skickar vi hem beslutet till din uppgivna hemadress.

Redan kund

Är du redan kund hos oss är du välkommen att kontakta oss om du har
frågor eller om det sker några förändringar i din situation. Vi kommer även att kontakta dig regelbundet för en uppföljning av din insats och dina behov.

Individuell anpassningsplan

Har du rätt till en insats enligt LSS eller SoL har du också rätt att få en individuell plan.

 

Exempel på insatser du kan ansöka om

Vill du lämna in synpunkter eller klagomål?

Klicka på länken "Lämna din synpunkt" för att anmäla fel, lämna synpunkter och klagomål så bidrar du till Vallentuna kommuns förbättringsarbete. 

Du kan rapportera allt från bemötandet från din handläggare till hur maten smakar på ditt boende. 

Du kan även ladda ner appen för vår felanmälan i App Store eller Google Play om du hellre använder mobilen. Sök på "Vallentuna felanmälan".

Lämna din synpunkt

Gör felanmälan eller lämna synpunkt

Kontaktuppgifter

Mottagningstelefon

Vuxen- och funktionsvariation

Mottagningstelefonen är din första kontakt när du vill ansöka om stöd inom socialtjänstlagen eller LSS.

Telefon: 08-587 850 00 (via kommunens kontaktcenter)

Mottagningstelefonens telefontider är: 

Måndag 9-11
Tisdag 9-11
Torsdag 9-11
Fredag 9-11

Ekonomiskt bistånd

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare/handläggare inom ekonomiskt bistånd kan du ringa personen under telefontiden: Måndag-fredag: 9-10. 

LSS

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare/handläggare inom LSS kan du ringa personen under telefontiden: Måndagar kl. 10-11 samt torsdagar kl. 13-14.

Socialpsykiatri och Missbruk

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare/handläggare inom socialpsykiatri har du möjlighet att ta kontakt via socialsekreterarens/handläggarens direktnummer.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats