Familjehem

Alla barn och ungdomar behöver - och har rätt till - en trygg uppväxt. Ibland uppstår situationer i livet när den egna familjen inte kan ge det. Då kan ett familje- eller jourhem vara lösningen under en kortare eller längre tid.

Vad är ett familjehem?

Det som tidigare kallades fosterhem eller fosterfamilj kallas idag för familjehem. Familjehemmet tar hand om barnets/ungdomens hela omvårdnad. De ger barnet det som föräldrar under goda och normala förhållanden kan ge sitt barn eller tonåring. Socialtjänsten och familjehemmet samarbetar kring barnets/ungdomens omvårdnad. Familjehemmet medverkar till att umgänget med barnets föräldrar fungerar väl. Det är barnets behov som står i centrum!

Vad innebär det att bo i ett familjehem?

Att flytta till ett familjehem innebär att ett barn eller en ungdom får bo hos en familj under en kortare eller längre period av barnets/ungdomens liv eller under barnets/ungdomens uppväxt.

Gemensamt för alla familjehem är att de ska leva i en trygg och stabil livssituation. De ska dessutom ha tid och engagemang för att ta emot ett barn i sin familj. De flesta familjehem har egna barn och bor såväl i Vallentuna som i andra delar av landet. Det är barnets behov som avgör vilket familjehem som passar.

Vad är ett jourhem?

Ett jourhem är ett familjehem som kan ta emot barn och unga med kort varsel ifall de behöver omedelbart skydd och stöd. Barnet bor i jourhemmet under en kortare period, i vissa fall tills barnet fått placering i ett familjehem.

Hur ansöker du om att bli familjehem eller jourhem?

Är du och din familj intresserade av att veta mer eller eventuellt bli familjehem/jourhem? Kontakta socialförvaltningens familjehemssekreterare via kontaktcentret eller fyll i blanketten nedan för att göra en intresseanmälan.

Du behöver inte ha en särskild utbildning eller erfarenhet av socialt arbete. Vi söker vanliga trygga familjer med en stabil livssituation och som har tid och engagemang för att ta sig an ett barn i sitt hem.

Vi utreder alla som vill bli familjehem genom flera hembesök, djupintervju, kontroll av polis- och socialregister, Kronofogden samt genom referenssamtal. Familjehemmet får därefter ett medgivande av socialnämnden i kommunen att ta emot ett speciellt barn.

Om du behöver hjälp

Om du eller någon annan i din omgivning behöver stöd från socialtjänsten, kontakta oss via mottagningstelefonen för barn- och ungdom.

Självservice

Här hittar du socialstyrelsens intresseanmälan om att bli familjehem.

Bli kontaktperson

En kontaktperson kan ge det stöd i vardagen som barnet eller ungdomen saknar i sitt naturliga nätverk. Detta stöd är en frivillig insats och är ett bistånd som föräldern efter en utredning kan beviljas sitt barn eller tonåring.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats