Start / Omsorg och hjälp / Äldre / Avgifter äldreomsorg

Avgifter äldreomsorg

Har du en insats inom hemtjänsten betalar du en avgift varje månad i enlighet med hemtjänsttaxan. Du betalar alltid avgiften i efterskott. Om en insats inte används under minst 30 sammanhängande dagar tas inte avgift ut (detta gäller inte trygghetslarm). 

Bostadskostnad i särskilt boende

Hyrorna i Vallentunas särskilda boenden är hyressatta enligt Hyreslagen och räknas inte in i den kommunala vårdavgiften. Ansökan om hjälp med dubbel boendekostnad i samband med inflytt till särskilt boende kan göras till kommunens avgiftshandläggare. Om ansökan beviljas kan ersättning utbetalas i högst tre månader. Blanketten samt kontaktuppgifter finns att hitta nedan.

Måltider

Färdiglagade måltider kan levereras till exempel inom dagverksamhet eller som matleverans inom hemtjänst. Färdiglagade måltider ingår inte i maxtaxan för hemtjänst.

Individuell prövning

Riksdagens beslut om maxtaxa innebär en individuell prövning av avgiften och grundar sig på aktuellt prisbasbelopp. Maxtaxan är den högsta avgift som du betalar för omsorgsinsatser, oavsett hur många insatser du har eller hur omfattande dina insatser är. Maxtaxan från och med 1 januari 2020 är 2 125 kronor per kalendermånad.

Inkomstförfrågan

Om du lämnar in uppgifter till kommunen om dina inkomster och din boendekostnad beräknar vi ditt avgiftsutrymme och du får ett beslut där avgiften framgår. Omsorgsavgiften får inte överstiga ditt avgiftsutrymme. Du kan välja att inte lämna några inkomstuppgifter och betalar då högsta avgiften för de tjänster du är beviljad upp till maxtaxan. Blanketten samt kontaktuppgifter finns att hitta nedan.

Om dina inkomster eller utgifter ändras ska du meddela oss sådana förändringar som kan påverka avgiften.

Bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten svarar för alla frågor som rör allmän pension. Den som har ålderspension kan söka bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg. Du bör därför göra en beräkning innan du ansöker. Bostadstillägg kan beviljas i såväl vanligt boende som särskilt boende för äldre.

Är din totala pension inklusive tjänstepension högre än 16 500 kronor efter skatt behöver du inte göra någon beräkning för då kan du i regel inte få något bostadstillägg, oavsett andra inkomster eller tillgångar. Lever du tillsammans med någon räknas bådas inkomster med och beloppen blir då lägre.

Gör en beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg.

Du ansöker enklast genom vår webbtjänst. Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning via Pensionsmyndigheten.se.

Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning via pensionsmyndigheten.se.

Gällande avgifter inom äldreomsorgen för 2020

Månadsavgift för hemtjänst

 • Enbart serviceinsatser (nivå 1)

Serviceinsatser är till exempel städning, tvätt, inköp med mera.

Maxavgift/månad: 850 kr

 • Hemtjänst dagtid (nivå 2)

Personlig omvårdnad med eller utan serviceinsatser dagtid.

Maxavgift/månad: 1 275 kr

 • Hemtjänst dag och kväll (nivå 3)

Personlig omvårdnad med eller utanserviceinsatser dag- och kvällstid.

Maxavgift/månad: 1 700 kr

 • Hemtjänst dag, kväll och natt (nivå 4)

Personlig omvårdnad med eller utan serviceinsatser dag, kväll och natt.

Maxavgift/månad: 2 125 kr

Beviljat trygghetslarm ingår i nivå 4 utan särskild avgift.

Omvårdnadsavgift vid vårdboende debiteras enligt insatsnivå 4.

 • Trygghetslarm

Trygghetslarm är ett månadsabonnemang som betalas i efterskott.

Maxavgift/månad: 212 kr

 • Särskilt boende (nivå 4)

Omvårdnad i särskilt boende.

Maxavgift/månad: 2125 kr

Avgifter för kortidsvård, punktinsats, avlösar- och ledsagarservice samt dagvård

 • Korttidsvård

Avgift: 170 kr/närvarodygn. Varav 138 kr är matkostnad.

 • Punktinsats

Avgift: 319 kr/tillfälle

 • Avlösarservice och ledsagarservice

Avgiftsfri

 • Dagvård

Avgift: 77 kr/närvarodag. (Utgör matkostnad)

Måltidspriser

Måltidspriserna avser matdistribution inom hemtjänsten och måltider i särskilda boendeformer.

Det finns tre matabbonemang att välja på:

 • Avgift för lunch per dag

Avgift: 59 kr/lunch

 • Avgift för kvällsmål per dag

Avgift: 59 kr/lunch

 • Måltider i särskilda boendeformer (Samtliga måltider alla dagar)

Avgift: 4 134 kr

Abonnemangen gäller månadsvis, vill du byta antal dagar så kontakta hemtjänsten innan månadsskifte.

I särskilda boendeformer (omvårdnadsboende och demensboende) ingår samtliga måltider under dagen.

Avdrag från abonnemanget görs endast för sjukhusvistelse och annan planerad frånvaro.

Månadsavgift för särskilt boende består av tre delar:

 • Omvårdnadsavgift för dygnetruntomsorg enligt hemtjänsttaxa, nivå 4. Denna avgift kan reduceras helt eller delvis beroende av vad man har för avgiftsutrymme. För att avgiftsutrymmet ska kunna beräknas behöver man inkomma men en inkomstförfrågan till kommunens avgiftshandläggare.
 • Måltidskostnad enligt ovan. Denna avgift kan inte reduceras.
 • Hyra tillkommer för beviljad plats. Beträffande hyran kan man söka bostadstillägg hos pensionsmyndigheten.

Självservice

Här hittar du blanketterna för att lämna uppgifter om din inkomst samt blanketten om du behöver ekonomiskt stöd för tillfällig dubbel boendekostnad. Du kan även fylla i en autogiroblankett om du vill betala månadsavgiften via autogiro.

Kontaktuppgifter

Avgiftshandläggare

Socialförvaltningen

Kontakta din avgiftshandläggare via Kontaktcenter, telefon: 08 587 850 00

Telefontider
Måndag: kl. 13-14
Tisdag-fredag: kl. 9-10

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats