Start / Omsorg och hjälp / Äldre / Avgifter äldreomsorg

Avgifter äldreomsorg

Utifrån beviljade insatser fastställs nivå och månadsavgift enligt hemtjänsttaxan som betalas i efterskott.

Om en insats inte används under minst 30 sammanhängande dagar tas inte avgift ut (gäller inte trygghetslarm). Förändras insatsnivån ändras avgiften nästkommande månad.

Bostadskostnad i särskilt boende

Hyrorna i Vallentunas särskilda boenden är hyressatta enligt Hyreslagen och räknas inte in i den kommunala vårdavgiften. Ansökan om hjälp med dubbel boendekostnad i samband med inflytt till särskilt boende kan göras till kommunens avgiftshandläggare. Om ansökan beviljas kan ersättning utbetalas i högst tre månader. Blanketten finns att hitta nedan.

Måltider

Färdiglagade måltider kan levereras till exempel inom dagverksamhet eller som matleverans inom hemtjänst. Färdiglagade måltider ingår inte i maxtaxan för hemtjänst.

Individuell prövning

Riksdagens beslut om maxtaxa innebär en individuell prövning av avgiften.

Inkomstförfrågan

För att beräkna den individuella avgiften ska inkomstförfrågan lämnas (bruttoinkomst). Kommunen beräknar skatteavdrag utifrån lämnade uppgifter och gör sedan en beräkning för det individuella avgiftsutrymmet. Blanketten finns att hitta nedan.

Bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten svarar för alla frågor som rör allmän pension. Den som har ålderspension kan söka bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg. Du bör därför göra en beräkning innan du ansöker. Bostadstillägg kan beviljas i såväl vanligt boende som särskilt boende för äldre.

Är din totala pension inklusive tjänstepension högre än 16 500 kronor efter skatt behöver du inte göra någon beräkning för då kan du i regel inte få något bostadstillägg, oavsett andra inkomster eller tillgångar. Lever du tillsammans med någon räknas bådas inkomster med och beloppen blir då lägre.

Gör en beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg.

Du ansöker enklast genom vår webbtjänst. Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning via Pensionsmyndigheten.se.

Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning via pensionsmyndigheten.se.

Gällande avgifter inom äldreomsorgen för 2020

Månadsavgift för hemtjänst

 • Enbart serviceinsatser (nivå 1)

Serviceinsatser är till exempel städning, tvätt, inköp med mera.

Maxavgift/månad: 850 kr

 • Hemtjänst dagtid (nivå 2)

Personlig omvårdnad med eller utan serviceinsatser dagtid.

Maxavgift/månad: 1 275 kr

 • Hemtjänst dag och kväll (nivå 3)

Personlig omvårdnad med eller utanserviceinsatser dag- och kvällstid.

Maxavgift/månad: 1 700 kr

 • Hemtjänst dag, kväll och natt (nivå 4)

Personlig omvårdnad med eller utan serviceinsatser dag, kväll och natt.

Maxavgift/månad: 2 125 kr

Beviljat trygghetslarm ingår i nivå 4 utan särskild avgift.

Omvårdnadsavgift vid vårdboende debiteras enligt insatsnivå 4.

 • Trygghetslarm

Trygghetslarm är ett månadsabonnemang som betalas i efterskott.

Maxavgift/månad: 212 kr

 • Särskilt boende (nivå 4)

Omvårdnad i särskilt boende.

Maxavgift/månad: 2125 kr

Avgifter för kortidsvård, punktinsats, avlösar- och ledsagarservice samt dagvård

 • Korttidsvård

Avgift: 170 kr/närvarodygn. Varav 138 kr är matkostnad.

 • Punktinsats

Avgift: 319 kr/tillfälle

 • Avlösarservice och ledsagarservice

Avgiftsfri

 • Dagvård

Avgift: 77 kr/närvarodag. (Utgör matkostnad)

Måltidspriser

Måltidspriserna avser matdistribution inom hemtjänsten och måltider i särskilda boendeformer.

Det finns tre matabbonemang att välja på:

 • Avgift för lunch per dag

Avgift: 59 kr/lunch

 • Avgift för kvällsmål per dag

Avgift: 59 kr/lunch

 • Måltider i särskilda boendeformer (Samtliga måltider alla dagar)

Avgift: 4 134 kr

Abonnemangen gäller månadsvis, vill du byta antal dagar så kontakta hemtjänsten innan månadsskifte.

I särskilda boendeformer (omvårdnadsboende och demensboende) ingår samtliga måltider under dagen.

Avdrag från abonnemanget görs endast för sjukhusvistelse och annan planerad frånvaro.

Månadsavgift för särskilt boende består av tre delar:

 • Omvårdnadsavgift för dygnetruntomsorg enligt hemtjänsttaxa, nivå 4. Denna avgift kan reduceras helt eller delvis beroende av vad man har för avgiftsutrymme. För att avgiftsutrymmet ska kunna beräknas behöver man inkomma men en inkomstförfrågan till kommunens avgiftshandläggare.
 • Måltidskostnad enligt ovan. Denna avgift kan inte reduceras.
 • Hyra tillkommer för beviljad plats. Beträffande hyran kan man söka bostadstillägg hos pensionsmyndigheten.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats