Start / Omsorg och hjälp / Sjukvård och tandvård / Husläkare, vårdcentral

Husläkare, vårdcentral

Vårdcentralen, som ibland kallas husläkarmottagningen, tar emot både vuxna och barn. Det är Region Stockholm som ansvarar för husläkarmottagningarna och vårdcentralerna. Du bestämmer själv vilken vårdcentral du ska gå till. Det behöver inte vara den mottagning som ligger närmast ditt hem, du kan till exempel välja en mottagning som en vän rekommenderat. Du kan även önska om att få komma till en särskild läkare på mottagningen, till exempel någon som har särskilda språk- eller specialistkunskaper.

På vårdcentralen arbetar framförallt läkare som är specialister i allmänmedicin och specialistutbildade sjuksköterskor, som till exempel distriktssjuksköterskor. Du kan även träffa kuratorer, psykologer och andra yrkesgrupper.

Här behandlas barn och vuxna för sjukdomar och besvär som till exempel:

  • halsont, högfeber, allergier
  • urinvägsinfektioner, yrsel eller ryggont
  • kroniska sjukdomar som diabetes.

(Information från www.1177.se)

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats