Start / Omsorg och hjälp / Trygg och säker / Trygghetsfrämjande arbete

Trygghetsfrämjande arbete

Kommunens brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete samordnas, planeras och följs upp i forumet Tryggare Vallentuna.

Tryggare Vallentuna

Tryggare Vallentuna är en samverkansplattform bestående av en ledningsgrupp och en nätverksgrupp. Ledningsgruppen, som även är kommunens lokala brottsförebyggande råd, formulerar målsättningar för det lokala trygghetsfrämjande arbetet i samverkan. De planerar även organisationsspecifika aktiviteter som följs upp av respektive ansvarig förvaltning.

Nätverksgruppen Tryggare Vallentuna

Nätverksgruppen Tryggare Vallentuna är mötes- och samordningsforum med representanter från alla kommunens förvaltningar, samt polis och räddningstjänst. Nätverksgruppen träffas veckovis med syfte att stimulera, stödja och samordna det trygghetsfrämjande arbetet.

Handlingsplan

Kommunstyrelsen har för 2019 fastställt en handlingsplan med ett antal fokusområden gällande kommunens brottsförebyggande och trygghetsfrämjandearbete med koppling till de folkhälsomål som Vallentuna kommun har antagit. Handlingsplanen inkluderar:

  • Situationell brottsprevention: metoder som ska förhindra möjligheten att begå brott genom att påverka själva miljön
  • Social brottsprevention: metoder som ska minska viljan hos människor att begå brott.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats