Start / Omsorg och hjälp / Trygg och säker / Trygghetsfrämjande arbete

Trygghetsfrämjande arbete

Kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete samordnas, planeras och följs upp i forumet Tryggare Vallentuna.

Tryggare Vallentuna

Tryggare Vallentuna är en samverkansplattform bestående av en ledningsgrupp, en strategisk grupp samt en nätverksgrupp. Ledningsgruppen, som även är kommunens lokala brottsförebyggande råd, formulerar målsättningar för det lokala trygghetsfrämjande arbetet i samverkan. De planerar även organisationsspecifika aktiviteter som följs upp av respektive ansvarig förvaltning.

Nätverksgruppen Tryggare Vallentuna

Nätverksgruppen Tryggare Vallentuna är mötes- och samordningsforum med representanter från alla kommunens förvaltningar samt polis och räddningstjänst. Även verksamheter från civilsamhället som Svenska kyrkan och fastighetsbolag deltar vid tillfällen. Nätverksgruppen träffas veckovis med syfte att stimulera, stödja och samordna det trygghetsfrämjande arbetet.

Handlingsplan

Kommunstyrelsen har för 2021-2022 fastställt en handlingsplan med ett antal fokusområden gällande kommunens brottsförebyggande och trygghetsfrämjandearbete med koppling till Vallentuna kommuns folkhälsomål. Handlingsplanen inkluderar både situationell brottsprevention, metoder som ska förhindra eller försvåra möjligheten att begå brott genom att expemplevis påverka själva miljön samt social brottsprevention, metoder som ska minska viljan hos människor att begå brott.

Fokusområden för Tryggare Vallentunas handlingsplan 2021-2022 är

  • Verka för en trygg, säker och attraktiv miljö
  • Främja goda förutsättningar för barn och ungdomars uppväxtvillkor
  • Främja goda förutsättningar som stärker invånarnas psykiska hälsa
  • Förebygga användandet av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel
  • Förebygga uppkomsten av brott och våld

Nyhetsbrev Tryggare Vallentuna

Vill du ha information, tips på aktiviteter, föreläsningar och kunskap som ger möjlighet till en tryggare vardag för barn och unga i Vallentuna? Anmäl dig till Tryggare Vallentunas nyhetsbrev.

Till anmälan

tre medarbetare i röda västar nattvandrar
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats