Start / Omsorg och hjälp / Hjälp i hemmet / Digital trygghetstillsyn - trygghetskamera

Digital trygghetstillsyn - trygghetskamera

Trygghetskamera, även kallad digital trygghetstillsyn, är en tjänst för dig som fått ett biståndsbedömt beslut om tillsyn. Om det inte finns ett särskilt behov av fysisk tillsyn (tillsyn genom hembesök) sker tillsynen digitalt, med hjälp av en kamera som monteras i ditt hem. Kameran är endast påslagen vi den tidpunkt tillsynen görs och vid tider som du och personalen kommit överens om.

Trygghetskameran är extra bra för dig som är lättväckt eller vanligtvis upplever att nattsömnen blir störd på grund av besök från hemtjänstpersonal.

Insatsen är behovsprövad och avgiftsbelagd. På den här sidan hittar du vanliga frågor och svar om trygghetskameror samt vem du vänder dig till för att ansöka om insatsen.

Vad är en trygghetskamera?

En trygghetskamera är en kamera som monteras i ditt hem, oftast i sovrummet. Kameran används för att tillsyn ska kunna göras med en dator istället för via ett fysiskt besök.

Bilderna visar kameran samt den enhet som installeras i hemmet för att kameran ska fungera.  

TrygghetskameraTrygghetslarm

Hur går det till?

Trygghetskameran är endast påslagen vi de tidpunkter som tillsynen görs. Tillsynen sker under ca 20 sekunder. Tidpunkterna kommer du och personalen överens om. Om ingen är synlig görs en uppföljningstillsyn 15 minuter senare eller efter överenskommet tidsintervall. Skulle du fortfarande inte vara synlig när personal tittar genom kameran så kommer hemtjänstpersonalen att ta kontakt med dig.

Kameran sparar inga videoklipp eller ljudklipp utan visar enbart vad som händer live, i stunden samt loggtider för tidigare utförd tillsyn. Du som kund vet och bestämmer hur och när kameran ska användas. Det här gör trygghetskameran till ett tryggt och säkert alternativ som också tar hänsyn till din integritet.

Vilket värde skapar en trygghetskamera för mig som kund?

Det finns flera fördelar med att ha tillsyn via en trygghetskamera istället för tillsyn genom hembesök av personal som kommer in i ditt hem:

  • Trygghetskameran är extra bra för dig som är lättväckt eller som inte vill ha en störd nattsömn på grund av besök från hemtjänstpersonal.
  • Kameran bidrar till en trygghet för dig som bor själv eller som har svårt att ta dig upp vid ett fall.
  • Det kan även vara en bra lösning för personer med minnesproblematik, där människor som inte känns igen kan skapa oro.

Lösningen har fått stor uppskattning bland äldre runt om i Sveriges kommuner då den gör det möjligt att bo kvar längre i den egna bostaden med ökad trygghet och självständighet.

Vad händer om det är fel på kameran eller om det blir strömavbrott?

Om det blir strömavbrott eller fel på kameran så får hemtjänstpersonalen ett meddelande och den digitala tillsynen ersätts av fysisk tillsyn.

Hur ansöker jag om att få en Trygghetskamera?

Trygghetskamera installeras i hemmet för den som fått ett biståndsbedömt beslut om tillsyn. Om du vill ansöka om trygghetskamera kontaktar du en biståndshandläggare via kommunens kontaktcenter. Telefonnummer: 08-587 850 00.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats