Start / Omsorg och hjälp / Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan vara allt från tillfälliga besvär av nedstämdhet, oro eller sömnbesvär till svårare psykiatriska sjukdomar som depression eller ångest. Psykisk ohälsa påverkar både välbefinnandet och hur man fungerar i sin vardag.

Här hittar du information om var du kan vända dig om du eller en anhörig upplever någon form av psykisk ohälsa. 

Om ditt barn inte mår bra

Här hittar du samlad information och kontaktvägar för hjälp, när ett barn eller en ungdom mår dåligt.

För dig som är ung och mår dåligt

En ung kille håller om en ung tjej, man ser deras ryggar
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats