Äldreboende

Den som har ett stort och omfattande omvårdnadsbehov kan ansöka om plats i ett särskilt boende. På ett särskilt boende har du tillgång till personal och omsorg dygnet runt. Du får stimulans genom aktiviteter och kontakt med de andra som bor på boendet.

I kommunen finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), som ansvarar för att de som bor i kommunens särskilda boendeformer får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård.

I Vallentuna kommun finns två kommunala äldreboenden och tre äldreboenden i privat regi. Samtliga boenden, privata som kommunala, ingår i samma kösystem. Det råder inte kundval på särskilt boende för äldre.

Frågor och svar om garantier och ansökan

Vad innebär parboendegaranti?

Den 1 november 2012 infördes en ny bestämmelse om parboende i socialtjänstlagen (2001:453). Bestämmelsen innebär att makar och sambor som varaktigt levt tillsammans, under vissa förutsättningar, har rätt att fortsätta bo tillsammans även när endast den ene har rätt till bistånd i form av vård- och omsorgsboende. Parbogarantin omfattar personer som är 65 år eller äldre.

Den medflyttande benämns som medboende och omfattas inte av biståndsbeslutet. Ett beslut om medboende innebär inte att den medflyttande har rätt till några insatser, i de fall den medboende behöver insatser behöver han/hon ansöka om bistånd.

Om du vill ha mer information kring parboende kontaktar du din biståndshandläggare via kontaktcentret.

Hur arbetar Vallentuna med värdighetsgarantier?

I Vallentuna kommun finns värdighetsgrantier inom biståndshandläggning. Genom värdighetsgarantier vill Vallentuna kommun förtydliga vad du kan förvänta dig av äldreomsorgen. Du får ökade möjligheter att påverka och bestämma över din egen tillvaro, att uttrycka dina synpunkter och önskemål samt ges möjlighet att känna trygghet och meningsfullhet.

  • Vad du kan förvänta dig
  • Du blir informerad muntligt och skriftligt om vilket stöd/vilken hjälp kommunen kan erbjuda.
  • Dina uttalade behov och önskemål beaktas i den utredning som ligger till grund för beslut om stöd och hjälp. 
  • Den personal som besöker dig bär en tydlig namnbricka och kan identifiera sig med en fotolegitimation.

Synpunkter och klagomål

Om du upplever att vi inte följer det vi lovar i värdighetsgarantierna vill vi att du kontaktar oss:

  • via telefon
  • genom att skicka e-post
  • genom att sända oss ett brev
  • genom att fylla i vår blankett för synpunkter och klagomål.

Kontakta gärna någon av personalen som hjälper dig att förmedla dina synpunkter. När du har lämnat dina synpunkter kommer vi snarast att kontakta dig, dock senast inom 14 dagar.

Hur ansöker du om plats?

Om du vill ansöka om plats på ett äldreboende tar du kontakt med en biståndshandläggare som nås via kontaktcentret. Av biståndshandläggaren får du information om vilka regler som gäller och hur du ansöker.

Mottagningstelefon

Äldreenheten

Telefontid: Mån-fre: kl. 09.00-10.00

Telefon: 08-587 850 00(via kontaktcentret)

 

Blanketter äldreomsorg

Här hittar du blanketter för insatser inom äldreomsorg, dubbel boendekostnad och inkomstförfrågan.

Äldreboenden i Vallentuna

Väsbygårdens äldreboende

Väsbygården drivs i kommunal regi. Vi erbjuder ett tryggt boende med god omvårdnad och sjukvård.Vår engagerade personal hjälper dig i din vardag dygnet runt. Vi arbetar utifrån alla boendes olika behov och anpassar verksamheten efter det. Hos oss finns restaurang, tvätt, hårfrisörska, fotvård samt fixartjänst.

Vi har omvårdnadsansvariga sjuksköterskor på plats dagtid veckans alla dagar. Kvälls- och nattetid har vi jourteam som tar över hälso-och sjukvårdsansvaret. Undersköterskor finns på plats dygnet runt. Vår läkare kommer en dag i veckan.

Kontaktuppgifter till kommunens sjuksköterskor hittar du nedan under rubriken sjukvård och tandvård.

Korallens äldreboende

Korallen drivs i kommunal regi. På Korallen arbetar vi enligt det salutogena synsättet. Det innebär att vi fokuserar på det friska. Vi strävar efter att bevara och främja hälsa. Vi anser att människor ska ges möjlighet till ett rikt liv och kunna leva hela livet fullt ut, trots livsförändringar.

Vi är måna om att skapa en så hemlik och trygg miljö som möjligt. Vänner och närstående är alltid välkomna.

Vi är en engagerad och kompetent vårdpersonalgrupp. Flera av oss har olika specialistkompetenser såsom anhörigambassadör, värdegrundsledare, hörsel- och synombud och Silviasyster.

Hos oss finns tillgång till en sjuksköterska dygnet runt. En läkare kommer hit en gång i veckan och vid behov. Här finns även sjukgymnast och arbetsterapeut.

Kontaktuppgifter till kommunens sjuksköterskor hittar du nedan under rubriken sjukvård och tandvård.

Attendo Vårdbo Vallentuna

Attendo Vårdbo Vallentuna ligger i natursköna omgivningar. Här är det nära till fina promenadstråk och en 4H-gård där det finns flera olika djur att titta på. Vi lägger stort fokus på en individbaserad vård- och omsorg med delaktighet och engagemang från såväl boende som närstående. Här får du en kontaktperson och en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som hjälper dig att utforma din vardag efter dina behov och önskemål.

Hemsia: www.attendo.se/Vallentuna 

Stångberga Omsorg

På Stångberga erbjuder vi särskilt boende i form av korttidsboende för rehabilitering samt permanent omvårdnad av äldre. Här får du ett tryggt boende med en personlig och varm atmosfär. Hos oss är beslutsvägarna korta och närheten till dig och dina anhöriga skapar trygghet för dig som gäst.

Boendet ligger inbäddat i en lummig park och verksamheten drivs i en herrgårdsliknande huvudbyggnad från 1939 och ett annex byggt 2015. I huvudbyggnaden finns en vackert inredd salong och utemiljön bjuder på en stor prunkande trädgård, balkonger och uteplatser. På området finns också Hospiceverksamhet som drivs av Legevisitte.

Hemsida: www.brackediakoni.se/vara-verksamheter/vard-och-omsorgsboendet-stangberga

Augustendal

Augustendal är ett äldreboende centralt beläget i Vallentuna. Hos oss bor du i en trivsam miljö med promenadavstånd till Kyrkviken med grönområden samt Vallentuna centrums affärer, restauranger, caféer och bibliotek.

Verksamheten består av 40 lägenheter fördelat på fem enheter varav tre enheter är avsedda för personer med en demenssjukdom. Varje avdelning har gemensamma utrymmen såsom kök, balkong samt ett stort allrum där vi umgås, intar måltider, ser på TV eller dricker en kopp kaffe. I vår gemensamma trädgård anordnar vi under vår- och sommarmånaderna uteaktiviteter, fester och grillkvällar.

Norlandia är på uppdrag av Vallentuna kommun ansvarig för driften av verksamheten. Under ledning av verksamhetschef arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och en kultur- och aktivitetsansvarig medarbetare med vård och omsorg till dig som boende.

webbsida: https://norlandia.se/sv/aldreomsorg/augustendal-1

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats