Adoption

För att få adoptera ett barn behöver du ha ett medgivande från socialnämnden i din kommun. I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner där man adopterar ett barn från ett annat land. För internationella adoptioner krävs också att du genomgått en föräldrautbildning.

Vid funderingar på att adoptera

Boka in ett informationssamtal

Kontakta familjerätten som finns i Upplands Väsby, tfnr: 08-590 970 00 för bokning av ett informationssamtal. Om ni efter informationssamtalet fortfarande är intresserade av att adoptera anvisas ni till en obligatorisk föräldrautbildning. Utbildningen bekostas av de sökande. När ni genomgått utbildningen kan ni lämna in en ansökan om medgivande till familjerätten. När familjerätten mottagit er ansökan tar en familjerättssekreterare kontakt med dig för att starta upp en medgivandeutredning.

Medgivandeutredning

Medgivandeutredningen görs av två anledningar. Dels utgör den ett bedömningsunderlag för socialnämnden som ska fatta beslut om att bevilja eller avslå er ansökan om medgivande, dels är den en presentation av dig eller er som adoptivföräldrar som skickas till utlandet.

I en medgivandeutredning ingår följande moment:

  • Gemensamma samtal med sökande
  • Enskilda samtal med sökande
  • Hembesök
  • Inhämtning av referenser
  • Läkarintyg
  • Registerutdrag (polis, socialregister, kronofogderegister, försäkringskassan)
  • Eventuella övriga kompletteringar kan förekomma

När medgivandeutredningen är klar får du/ni ta del av den innan den kan lämnas till socialnämnden för beslut. Ett medgivande gäller i två år, därefter behövs ett nytt beslut om du/ni inte fått barn. Det är vanligt att man behöver förnya medgivandet. När du/ni fått besked om att ett barn utsetts för adoption måste du/ni inhämta familjerättens samtycke till att adoptionen får fortsätta.

Närståendeadoption

En annan typ av adoption är närståendeadoptioner. Det innebär att du adopterar din make/makas/partners barn. Du ansöker om detta vid tingsrätten som sedan skickar ett förordnande till familjerätten i den kommun du är skriven, att utreda frågan om adoption. Familjerätten gör en hemutredning som innefattar en bedömning om adoptionen är till barnets bästa. Utredningen lämnas sedan till tingsrätten som fattar beslut om en eventuell adoption.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats