Kontaktperson

En kontaktperson kan ge det stöd i vardagen som barnet eller ungdomen saknar i sitt naturliga nätverk. Detta stöd är en frivillig insats och är ett erbjudande som föräldern efter en utredning kan få för sitt barn eller tonåring. Se gärna filmen nedan för att höra mer om vad det innebär.

Vad gör en kontaktperson?

Att vara kontaktperson innebär att man träffar ett barn eller en ungdom regelbundet, vanligen 1 gång/vecka samt har telefonkontakt. Kontaktpersonen ska fungera som en vuxen förebild och uppdragen kan innehålla allt från att göra olika aktiviteter till att vara ett stöd och en samtalskontakt. Många ungdomar saknar vanliga vuxenkontakter utanför sin egen familj.

  • En kontaktperson ska vara en vuxen förebild. Uppdraget kan innehålla allt från att tillsammans delta i olika aktiviteter till att vara ett stöd i nya sociala sammanhang.
  • En kontaktperson kan beviljas för personer som omfattas av LSS personkrets (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade).
  • En kontaktperson kan även fungera som ett stöd i sociala insatsgrupper (SIG) och hjälper då till att stötta och vägleda unga till en fungerande vardag utan normbrytande beteenden.
  • En kontaktperson kan även vara ett stöd för barn och ungdomar när de ska träffa en förälder som de inte bor hos i vardagen.

Vem kan bli kontaktperson?

Du behöver inte ha en särskild utbildning eller erfarenhet av socialt arbete. Vi söker vanliga trygga personer med stabil livssituation och som har tid och engagemang. Du ska vara myndig men i övrigt söker vi personer i alla åldrar. Vi utreder alla som vill bli kontaktperson genom intervju, kontroll av polis- och socialregister samt genom referenssamtal. Det viktigaste för att bli kontaktperson är att man har tid och engagemang för ett barn, en ungdom eller en vuxen.

Vill du veta mer om insatsen?

Är du intresserad av att veta mer eller vill du bli kontaktperson? Kontakta kommunens kontaktcenter och be att få bli kopplad till en kontaktsekreterare. De kan hjälpa dig vidare. Du når kontaktcentret på telefonnummer: 08-587 850 00.

Vill du som förälder veta mer om insatsen? Kontakta barn- och familjeenheten, du hittar telefontider nedan.

Självservice

Här kan du göra en intresseanmälan för att bli kontaktperson.

Mottagningstelefon

Barn- och familjeenheten

Telefon 
08-587 854 09

Telefontid 
Mån, tors och fre kl. 09-11
Tis-ons kl. 13-15

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats