Kontaktperson

Är du en trygg vuxen som har ett engagemang och tid för Vallentunas barn och ungdomar?

En kontaktperson kan ge det stöd i vardagen som barnet eller ungdomen saknar i sitt naturliga nätverk.Uppdraget som kontaktperson styrs av barnets behov och det kan se olika ut från träff till träff. Tillsammans hittar ni på olika saker som både du och barnet gillar. Ni kanske besöker ett mysigt café, går på bio eller en fotbollsmatch. Andra gånger kanske ni går en promenad, åker skridskor eller har picknick. Det viktigaste är inte vad ni gör utan att barnet/ungdomen får känna trygghet, stabilitet och ges den stöttning hen behöver.

Detta stöd är en frivillig insats och är ett bistånd som föräldern efter en utredning kan beviljas sitt barn eller tonåring. Ersättning utgår.

Se gärna filmen nedan för att höra mer om vad det innebär.

Vad gör en kontaktperson?

Att vara kontaktperson innebär att man träffar ett barn eller en ungdom regelbundet, vanligen 1 gång/vecka samt har telefonkontakt. Kontaktpersonen ska fungera som en vuxen förebild och uppdragen kan innehålla allt från att göra olika aktiviteter till att vara ett stöd och en samtalskontakt. Många ungdomar saknar vanliga vuxenkontakter utanför sin egen familj.

  • En kontaktperson ska vara en vuxen förebild. Uppdraget kan innehålla allt från att tillsammans delta i olika aktiviteter till att vara ett stöd i nya sociala sammanhang.
  • En kontaktperson kan beviljas för personer som omfattas av LSS personkrets (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade).
  • En kontaktperson kan även fungera som ett stöd i sociala insatsgrupper (SIG) och hjälper då till att stötta och vägleda unga till en fungerande vardag utan normbrytande beteenden.
  • En kontaktperson kan även vara ett stöd för barn och ungdomar när de ska träffa en förälder som de inte bor hos i vardagen.

Vem kan bli kontaktperson?

Du behöver inte ha en särskild utbildning eller erfarenhet av socialt arbete. Vi söker vanliga trygga personer med stabil livssituation och som har tid och engagemang. Du ska vara myndig men i övrigt söker vi personer i alla åldrar. Vi utreder alla som vill bli kontaktperson genom intervju, kontroll av polis- och socialregister samt genom referenssamtal. Det viktigaste för att bli kontaktperson är att man har tid och engagemang för ett barn, en ungdom eller en vuxen.

Vill du bli kontaktperson?

Du kan prata med en kontaktsekreterare som kan hjälpa dig vidare. Du når kontaktsekreteraren via kommunens kontaktcenter tel. 08-587 850 00.

Är du förälder och vill veta mer om insatsen?

Kontakta Barn- och familjeenheten. Vår telefon bemannas av erfarna socialsekreterare och telefontiderna är: 

måndag - torsdag kl. 9-12 och 13-16
fredag kl. 9-12 och 13-14

Vår mottagningstelefon når du via kommunens kontaktcenter, tel. 08-587 850 00.

Behöver du akut hjälp, ring 112. Kvällar och helger kan du kontakta socialjouren.

Självservice

Här kan du göra en intresseanmälan för att bli kontaktperson.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats