Start / Omsorg och hjälp / Missbruk / Ungdomar och alkohol – några råd till dig som förälder

Ungdomar och alkohol – några råd till dig som förälder

Det är inte alltid lätt att vara tonårsförälder. Tonåren är en väldig speciell tid i livet, i gränslandet mellan barn och vuxen. Plötsligt dyker det upp en massa nya saker att ta ställning till; fester, nya kompisar, sex och inte minst alkohol. Hur vägleder och stöttar man sin tonåring på bästa sätt?

När det kommer till tonåringar och alkohol kan du som förälder verkligen göra skillnad. Du kan visa att du bryr dig om ditt barn, lyssna och vara tydlig med vad du tycker om saker och ting. För tonåringar bryr sig om vad deras föräldrar säger – trots att det inte alltid verkar så.

Här är några saker du som vuxen kan göra:

  • Fråga vart ditt barn ska och med vem!

Att fråga är att bry sig. Barn och unga vill att vuxna frågar.

  • Prata ihop er med andra föräldrar!

Kom överens om vad som ska gälla för era barn och håll kontakten.

  • Var tydlig med att ditt barn ALLTID får komma hem!

Det är viktigt att ditt barn vågar höra av sig och komma hem, även om barnet har gjort något som hen vet inte är okej. 

  • Köp INTE ut!

Undersökningar visar att ungdomar ofta får alkohol av en närstående vuxen. Föräldrar och äldre syskon spelar en stor roll i att minska ungdomars tillgång till alkohol. 

  • Nattvandra!

Att nattvandra är lika viktigt som det är enkelt. Det handlar mest om att bara vara där, fråga hur någon mår, lyssna, kanske plåstra om eller låna ut mobilen. Läs mer om nattvandring.

Vad gör kommunen för att ungdomar ska kunna känna sig trygga på kvällar och helger?

På kvällar och helger finns kommunens fritidsgårdar öppna för alla ungdomar mellan 13-18 år. Fältgruppen finns ute och rör sig bland ungdomarna i offentliga ungdomsmiljöer. De arbetar förebyggande och uppsökande med syfte att skapa trygghet och vara ett stöd för ungdomar. Även nattvandrare rör sig ute, främst under fredag- och lördagskvällar.

Vill du som vuxen engagera dig och nattvandra – ta kontakt med fältgruppen.

Föräldraskolan

Föräldraskolan är ett material som polisen tagit fram i syfte att öka vuxnas medvetenhet och kunskap om narkotikabruk bland unga.

Öka dina kunskaper

En ovanifrånbild på en stad. Rubriken i mitten lyder: Föräldraskolan
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats