Start / Omsorg och hjälp / Funktionsvariation / Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Daglig sysselsättning riktar sig till dig som har en psykisk funktionsnedsättning och vill ha en meningsfull vardag i form av olika aktiviteter, kurser och praktik i grupp ute hos de företag vi samarbetar med.

Daglig verksamhet riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning inom LSS och påminner om en arbetsplats, men är anpassad efter dina behov. Inom daglig verksamhet har vi infört kundval enligt lagen om valfrihet (LOV), vilket innebär att du kan välja vilken daglig verksamhet du vill ha. Vi har både utförare i kommunal regi och i privat regi.

Vad är daglig sysselsättning?

I Vallentuna kommun har vi en daglig sysselsättning som heter Fabriksvägens sysselsättning. Fabriksvägens sysselsättning erbjuder flera aktiviteter med olika inriktningar att välja på. Du har möjlighet att få utveckla dina kreativa färdigheter, få tid för återhämtning och friskvård samt utrymme för social samvaro och personlig utveckling. De har även aktiviteter som är arbetsförberedande. Aktiviteter utförs alltid i grupp och med en handledare som stöd. Arbetsuppgifterna varierar och anpassas individuellt utifrån dina önskemål och behov.

För dig som vill ta del av daglig sysselsättning

Daglig sysselsättning är en biståndsbedömd insats. Har du en psyskisk funktionsnedsättning behöver du kontakta en biståndshandläggare via kommunens kontaktcenter, tfn 08- 587 850 00.

Vad är daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är en rättighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Daglig verksamhet påminner om en arbetsplats men är anpassad efter dina behov, intressen och förutsättningar. Du kan få daglig verksamhet om du slutat skolan och inte har något arbete. Du kan fortsätta att ha daglig verksamhet så länge du behöver fram tills du fyller 67 år.

För dig som vill ta del av daglig verksamhet

För att få veta om du har rätt till daglig verksamhet kontaktar du din LSS-handläggare. Om du inte har någon LSS-handläggare kan du kontakta kommunen via växeln, tfn 08-587 850 00.

Vilket stöd kan jag få via coachning ut i arbetslivet?

Om du känner dig motiverad att börja studera eller komma ut i arbetslivet men inte riktigt vet hur du ska gå tillväga så har vi en daglig sysselsättning som heter Vallentuna arbetscoachning. Här erbjuds du individuellt utformat stöd och coachning med utgångspunkt i dina egna önskemål och intressen. Daglig sysselsättning via Vallentuna arbetscoahning vänder sig till dig som har en psykisk funktionsnedsättning. För att ta del av insatsen behöver du bistånd från socialtjänsten.

För dig som vill ha stöd ut i arbetslivet

Om du behöver stöd ut i arbetslivet på grund av psykisk funktionsnedsättning kontaktar du en biståndshandläggare via kommunens växel, tfn 08- 587 850 00.

Blanketter funktionsnedsättning

Här hittar du ansökningsblanketter för LSS och SoL samt en fullmakt för ombud.

Mottagningstelefon

Vuxen- och funktionsvariation

Mottagningstelefonen är din första kontakt när du vill ansöka om stöd inom socialtjänstlagen eller LSS.

Telefon: 08-587 850 00 (via kommunens kontaktcenter)

Mottagningstelefonens telefontider är: 

Måndag 9-11
Tisdag 9-11
Torsdag 9-11
Fredag 9-11

Ekonomiskt bistånd

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare/handläggare inom ekonomiskt bistånd kan du ringa personen under telefontiden: Måndag-fredag: 9-10. 

LSS

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare/handläggare inom LSS kan du ringa personen under telefontiden: Måndagar kl. 10-11 samt torsdagar kl. 13-14.

Socialpsykiatri och Missbruk

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare/handläggare inom socialpsykiatri har du möjlighet att ta kontakt via socialsekreterarens/handläggarens direktnummer.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats