Start / Omsorg och hjälp / Anhöriga och frivilliga / Anhörigstöd, avlastning

Anhörigstöd

De flesta av oss kommer någon gång i livet att stötta en närstående. Det kan vara någon i din familj, en granne, eller vän. För att du som anhörig ska orka kan du behöva eget stöd, få råd och information utifrån din situation.

Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som erbjuder stöd till dig som är boende i Vallentuna kommun, eller som har en närstående boende i kommunen. Det kan till exempel handla om psykisk ohälsa/sjukdom, långvarig somatisk sjukdom eller en funktionsvariation. Anhörigstödet är lagbundet och kostnadsfritt.

Anhörigstödet erbjuder

  • Enskilda samtal hos anhörigkonsulent för information, vägledning och stöd. Samtalen erbjuds även digitalt för dig som inte har möjlighet att träffas på plats. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och samtalet dokumenteras ej.
  • Anhöriggrupper där du ges möjlighet att träffa andra i liknande situationer för utbyte av erfarenheter och för att stödja varandra. För att veta vilka anhöriggrupper som är aktuella just nu går det bra att kontakta kommunens anhörigkonsulent.
  • Föreläsningar och informationsträffar med olika aktuella och efterfrågade teman.
  • Hälsofrämjande aktiviteter för ökat välmående och livskvalité för dig som anhörig, även i samverkan med andra verksamheter och föreningar.

För anhörigstöd och gruppverksamhet vid riskbruk, missbruk och beroende, samarbetar anhörigstödet med kommunens öppenvård. För mer information vänligen kontakta Öppenvården Vuxens enhetschef på telefonnummer 08- 587 856 37.

Öppenvården chatt

Är du orolig för dig själv eller för någon annan? Har du frågor om psykisk ohälsa eller missbruk? Välkommen att chatta anonymt med oss. Klicka på chattsymbolen här nedan för att komma till vår chatt. 

Symbol pratbubbla

Anmälan till nyhetsbrev Anhörigstöd

Prenumerera gärna på Anhörigstödets nyhetsbrev för information om aktiviteter, föreläsningar och aktuella nyheter. Du börjar din prenumeration genom att klicka på länken "Registrera dig här" nedan.

Vi finns också på Instagram. Följ oss gärna på: @anhorigstodvallentuna.

Registrera dig här

Händer på ett bord

Anhörigvårdarkort

Du som tar hand om en närstående kan få ett anhörigvårdarkort. Anhörigvårdarkortet är en trygghet både för dig som ger stöd och för den som du vårdar i hemmet, om du själv skulle bli akut sjuk eller vid en olyckshändelse.

Kortet är i visitkortsstorlek och innehåller bland annat information om anhörigvårdaren och uppgifter om den som vårdas. Kortes fås av anhörigkonsulenten.

Biståndsbedömda insatser

Kommunen har inget anhörigbidrag/hemvårdsbidrag, alltså ingen ekonomisk ersättning för anhörigvård. Kommunen kan heller inte anställa dig som anhörig för att vårda din närstående. Däremot kan kommunen, utifrån behov, bevilja olika former av anhörigstödjande insatser såsom till exempel hemtjänst, avlösning och avlastning i form av växelvård.

Dessa insatser är behovsprövade, vilket innebär att den handläggare som mottar ansökan, utreder det aktuella hjälpbehovet som den sökande har och fattar därefter ett beslut. Beslutet är tidsbegränsad och kan komma att förändras om omständigheterna skiljer sig från när beslutet fattades.

För information och ansökan kontaktar du en biståndshandläggare genom kommunens kontaktcenter, på
telefon: 08 587 850 00.

Anhörigkonsulent

Kontakta kommunens anhörigkonsulent på telefon:
08 587 854 31 eller anhorigstod@vallentuna.se.

Du kan även kontakta kommunens Kontaktcenter på telefon: 08 587 850 00 eller
e-post kommun@vallentuna.se.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats