Start / Omsorg och hjälp / Anhöriga och frivilliga / Anhörigstöd, avlastning

Anhörigstöd, avlastning

Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer en närstående med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller som är äldre.

Med stöd menas olika former av insatser som fysiskt, psykiskt eller socialt underlättar din situation som anhörig. Det kan vara både biståndsbedömda insatser och serviceinsatser. Genom att erbjuda stöd vill kommunen värna om anhörigas hälsa och livskvalitet.

Anhörigstödet är lagbundet och kostnadsfritt.

Gemenskap på Träffpunkten

Träffpunkten är basen för Vallentuna kommuns anhörigstöd samt frivilligverksamhet, och är en mötesplats för omtanke och gemenskap för Vallentunabor i alla åldrar. Här finns också syn- och hörselinstruktör. Välkommen för en trevlig pratstund, fika, titta på konstutställning eller delta i en aktivitet. Vi ses på Allévägen 10!

Monica Bergström

Enhetschef Öppenvården Vuxen och Stödboendet Runristaren

Telefon: 08-587 856 37

E-post: monica.bergstrom@vallentuna.se

Erik Dahl

Familjerådgivare

Telefon: 08-587 856 43

E-post: erik.dahl@vallentuna.se

Anhörigstödets verksamhet

Anhöriggrupper

Att genom en anhöriggrupp eller anhörigcirkel få träffa andra i samma situation kan vara mycket betydelsefullt för många. Att dela erfarenheter med varandra och få förståelse utan att behöva förklara sig känns skönt och kanske upplever man att ensamheten inte längre är så stor.

Föräldraforum

Föräldraforum finns till för dig som har barn/ungdom med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom autismspektrumtillstånd, ADHD, ADD eller att barnet i övrigt är i behov av särskilt stöd för att vardagen ska fungera. Vi bjuder in till föreläsningar, samtal och inspirerande möten.

Syftet med träffarna är att du som förälder ska få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar som befinner sig i en liknande situation. Ni får möjlighet att samtala om det som såväl fungerar och det som inte fungerar.

Till vissa träffar bjuds det in en föreläsare utifrån ett specifikt tema som ni föräldrar har möjlighet att påverka.

Datum: 27/1, 24/2, 24/3, 21/4 samt 19/5

Tid: 18.00-19.30

Anmälan: marie.winbo@vallentuna.se

Plats: Digitalt via Zoom.

Kontakta gärna Marie Winbo vid eventuella frågor, du hittar kontaktuppgifter nedan.

Varmt välkommen!

Anhörigvårdarkort

Den som vårdar en anhörig kan få ett anhörigvårdarkort. Avsikten med kortet är att det ska vara en säkerhet för båda parter, om den person som hjälper råkar ut för en olycka eller akut sjukdom. Anhörigvårdarkortet fås genom anhörigkonsulenten.

Avlösning

Vi kan erbjuda avlösning i hemmet om du som anhörig har behov av återhämtning för egen del, om du vill delta i anhöriggrupp eller uträtta ärenden. Avlösningen är kostnadsfri och avgörs av en biståndsbedömare efter ansökan. Kontakta en biståndsbedömare via kommunens växel.

Enskilda samtal

Vid behov kan du boka tid för ett enskilt samtal med anhörigkonsulenten. Samtalen syftar till att ge stöd och information, är kostnadsfria och dokumenteras inte. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.

Friskvårdsaktiviteter

Terminsvis bjuder vi in anhöriga till olika friskvårdsaktiviteter. Det kan vara aktiviteter kring hälsa, kost, välmående och motion i olika former.

Ekonomisk ersättning för anhörigvård 

Kommunen har inget hemvårdsbidrag, alltså ekonomisk ersättning för anhörigvård, men kan utifrån behov erbjuda olika former av anhörigstödjande insatser såsom t.ex. hemtjänst, avlösning och avlastning i form av växelvård. Se nedan. För information och ansökan kontaktar du en biståndshandläggare genom kommunens växel.

Anmälan till nyhetsbrev Anhörigstöd

Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer en närstående med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller som är äldre. I nyhetsbrevet informerar vi om aktiviteter, föreläsningar och aktuella nyheter inom området.

Registrera dig här

Händer på ett bord
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats