Start / Omsorg och hjälp / Boenden, särskilda

Boenden, särskilda

Personer som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller ålderdom inte har möjlighet att bo i egen bostad, kan ansöka om stöd i form av särskilt boende. 

I Vallentuna kommun finns olika former av särskilda boenden, exempelvis omvårdnadsboenden och korttidsboende för äldre samt gruppboenden och servicebostäder inom LSS.

I kommunen finns även andra former av boenden, såsom familjehem, vilket är ett hem där frivilliga familjer tar emot barn och ungdomar under en kortare eller längre period av barnets/ungdomens uppväxt. Detta på grund av att barnet/ungdomen av olika anledningar inte kan bo kvar i det egna hemmet.

Nedan kan du läsa mer om våra olika boenden.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats