Start / Omsorg och hjälp / Hjälp i hemmet / Hjälpmedel och bostadsanpassning

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Det finns ett flertal olika hjälpmedel för att underlätta för människor som har en funktionsnedsättning, är sjuka eller äldre. Är du exempelvis i behov av en rollator, käpp, toalettförhöjning eller förhöjningsdynor så kontaktar du Vallentuna Rehab (Region Stockholm).

Bor du på ett av kommunens LSS- eller äldreboenden, så är det kommunens Hälso- och sjukvårdsorganisation som ansvarar för hjälpmedel.  

Om du har en funktionsnedsättning kan du få bidrag till att anpassa ditt hem för att kunna leva ett självständigt liv i det egna boendet. Om du vill ansöka om bostadsanpassningsbidrag fyller du i en blankett som du skickar in till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Hjälpmedel

Det finns ett flertal olika hjälpmedel för att underlätta för människor som har en funktionsnedsättning, är sjuka eller äldre. Det kan handla om hjälpmedel vid förflyttning eller för att kunna se och höra bättre. Det kan också handla om att klara sin hygien, mat och påklädning. Det finns hjälpmedel som avlastar vid smärta men också sådana som är ett steg i en rehabilitering.

Det är Vallentuna Rehab (Region Stockholm) som ansvarar för hjälpmedel i det egna hemmet. Mer information om hjälpmedel i hemmet hittar du på webbsidan för Vallentuna Rehab som du hittar via navigationsrutan nedan.

Bor du på ett av kommunens LSS- eller äldreboende är det kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation som ansvarar för hjälpmedel. Du hittar kontaktuppgifter via navigationsrutan nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats