Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Digitala lås för en bättre hemtjänst

Trygghetslås för en bättre hemtjänst

Nu införs trygghetslås inom hemtjänsten i Vallentuna! Det innebär att hemtjänstpersonal snabbare kommer på plats vid larm, vilket kan ha stor betydelse för kundens hälsa och liv. Omkring 700 lås kommer att installeras runt om i kommunen under våren 2021.

För att öka tryggheten hos hemtjänstkunder påbörjas nu arbetet med att införa digitala lås, även kallade trygghetslås, i Vallentuna. Det ska gå fortare att få rätt stöd i tid, och det ska bli lättare att säkerställa att kunderna också får det stöd de har rätt till.

– Det känns jättespännande att vi tar steget att installera trygghetslås i hemtjänsten. Trygghetslås är en tjänst som innebär att hemtjänstpersonalen använder sig av en app i sin tjänstetelefon som de kan låsa upp kundens lås med. Det betyder att de inte längre behöver åka och hämta nycklar innan de åker till kunden, utan de kan åka direkt när kunden är i behov av stöd. Det gör att personalen får mer tid att fokusera på sina kunder och slipper den annars mycket tidskrävande nyckelhanteringen, säger Fadi Hindo, projektledare för trygghetslås i Vallentuna.

Han menar att det finns fler positiva effekter av trygghetslås som har visat sig i andra kommuner som har infört tjänsten. Bland annat är det lättare att spärra en telefon än att försöka hitta nycklar som försvunnit, och den stress som nyckelhanteringen kan bidra till minskar när förseningarna också blir färre.

– Det blir också lättare att säkerställa att kunden får rätt sorts hjälp eftersom det går att se vem det är som besöker kunden och hur länge kunden har fått hjälp, berättar Fadi Hindo.

De nya digitala låsen kommer att monteras på insidan av dörren hos hemtjänstkunderna, även de som enbart har trygghetslarm. Det vanliga låsvredet finns kvar och det digitala låset gör ingen åverkan på dörren. Kunden kan fortfarande använda sin nyckel och det digitala låset syns inte från utsidan.

Under installationen av digitala lås kommer den anlitade låsfirman att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring Covid-19 fullt ut för att säkerställa att installationen är så säker som möjlig. Hittills har vi installerat lås hos 120 av våra hemtjänstkunder.

– Vi har redan nu fått positiva kommentarer från både kunder och medarbetare vilket är mycket glädjande! berättar Fadi Hindo.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats