Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Viktigt att motverka ensamhet bland våra äldre

Viktigt att motverka ensamhet bland våra äldre

Under året som gått har kommunen tagit olika initiativ för att motverka ensamhet bland kommunens äldre. Ett av initiativen sker nu i samband med julledigheterna då samtliga invånare som har stöd från hemtjänsten, oavsett om de har valt kommunen eller en privat utförare, får en julhälsning från oss i form av ett julkort och en personlig chokladask.

Det har i år också påbörjats ett arbete för att öka den digitala inkluderingen bland våra äldre, och med start från 2022 kommer bland annat seniorer att kunna få stöd av kommunens digitala coacher.

Bland våra äldreboenden, både kommunala och privata, har vi satsat på aktiviteter för personer med demenssjukdom för att öka deras möjligheter att delta i den sociala gemenskapen. Under pandemin har de digitala mötena blivit allt viktigare för de boende, därför har nätverket också stärkts upp för att öka deras möjligheter att prata med sina anhöriga digitalt.

Kommunen kommer att fortsätta arbeta för att minska ensamheten för våra äldre, och där fortsätter också Träffpunkten att vara en viktig mötesplats. På Träffpunkten kan alla våra daglediga få en möjlighet att träffas och där anordnas aktiviteter utifrån besökarnas önskemål.

I mitten av våren 2022 kommer även en tidningsbilaga från kommunen att bli aktuell, som riktar sig till seniorer i kommunen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats