Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Färre 15-åringar känner sig hotade i nordost jämfört med övriga länet

Färre 15-åringar känner sig hotade i nordost jämfört med övriga länet

Åtta procent av tjejerna och tio procent av killarna i nordostkommunerna har känt sig allvarligt hotade visar en undersökning. Motsvarande siffra för länet är tio respektive tretton procent.

Ungdomar i hela länet får vartannat år svara på frågan om de någon gång har känt sig allvarligt hotade under de senaste tolv månaderna. Denna fråga ställs i den så kallade Stockholmsenkäten där ungdomarna förutom frågor om brottsutsatthet också svarar på frågor om alkohol, droger och psykisk hälsa.

Färre känner sig hotade i nordost men ökar över tid

I nordostkommunerna visar den senast gjorda Stockholmsenkäten att färre 15-åringar känt sig allvarligt hotade under de senaste tolv månaderna jämfört med övriga kommuner i länet. Tendensen över tid är att något fler killar än tjejer känner sig allvarligt hotade. Det har dock skett en viss ökning av utsatthet för hot över hela länet för 15-åringarna.

– Att utsättas för brott när man är ung kan väcka många känslor som rädsla, otrygghet och ilska. Man kanske skäms för vad som har hänt. Vad ska jag göra? Hur går en polisanmälan till? Varför reagerar jag så här? Hur ska jag orka gå till skolan? Det kan vara tusen frågor som dyker upp, säger Liza Rossel, kurator på Stödcentrum för unga brottsutsatta.

Hjälp och stöd för dig som är ung och utsatt för brott

Ungdomar som varit med om hot, våld eller övergrepp kan få stöd och hjälp hos Stödcentrum för unga brottsutsatta. De hjälper ungdomar, 10-20 år, i Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Det kan handla om samtal, praktisk hjälp eller stöd kring en rättegång. De har tystnadsplikt, hjälpen är anonym och kostnadsfri. Även föräldrar kan få stöd.

För mer information om Stödcentrum för unga brottsutsatta, klicka på rubriken "Stödcentrum" nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats