Start / Omsorg och hjälp / Familj, barn och ungdom / Stöd till barn och ungdom / Stödcentrum för unga brottsutsatta

Stödcentrum för unga brottsutsatta

Stödcentrum finns till för dig mellan 10-20 år som varit med om hot, våld eller övergrepp och behöver stöd i hur du ska hantera det. Till oss kan du vända dig även om händelsen inte är polisanmäld. Det är du som bestämmer om du vill göra en polisanmälan eller inte. Vi har tystnadsplikt, du har rätt att vara anonym och hjälpen är gratis. Vi är en HBT-certifierad verksamhet och finns i Täby.

Stödcentrum är ett samarbete mellan Vallentuna kommun, Täby kommun, Österåkers kommun, Danderyds kommun, Vaxholm stad och polismyndigheten i Stockholm - Roslagens polismästardistrikt.

Du som har råkat ut för våld inom familjen eller blivit utsatt för hedersrelaterat brott kan även vända dig till socialtjänsten i Vallentuna.

Stöd för dig som är vuxen eller förälder

Vi kan hjälpa dig som är förälder att hantera dina egna känslor kopplade till det som har hänt ditt barn. Du kan få råd av oss om hur du som förälder kan hantera ditt barns olika reaktioner.

Vad kan du få hjälp med?

Stödsamtal

Du får prata om det som har hänt och hur det har påverkat dig. Vi försöker hjälpa dig att minska konsekvenserna av brottet så att ditt liv så snart som möjligt ska bli som vanligt igen.

Praktisk hjälp

Du kan få hjälp att ansöka om ekonomisk ersättning från försäkringsbolag och från brottsoffermyndigheten. Om din skolgång eller möjlighet att arbeta påverkas av det som har hänt kan du få hjälp med extra stöd och anpassning.

Rättegångsstöd

Du kan få information om hur en rättsprocess går till redan innan du gör en anmälan. Om du har gjort en polisanmälan och ärendet blir nedlagt kan vi förklara varför det blev så. Om det blir aktuellt med rättegång kan vi förbereda dig inför den i samarbete med ditt målsägandebiträde. Vi kan delta som stöd under rättegången och även ha kontakt efteråt.

Stödcentrum för unga brottsutsatta

Vi är en HBTQ-certifierad verksamhet.

Tfn: 08-555 572 38 eller 08-555 572 40

Sms: 0766-43 72 40 eller 0766-43 72 38

E-post: stodcentrum@taby.se

Besök: Stockholmsvägen 116 B, Täby

Film om unga som har fått stöd

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats