Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Samhällsbetalda resor i egen regi

Samhällsbetalda resor i egen regi

Från och med den 1 januari 2024 tar Vallentuna kommun över verksamheten för samhällsbetalda resor för att driva den i egen regi. Dessa resor omfattar skolskjuts – tidigare utförda med taxi, samt resor inom omsorg, äldreomsorg och vuxenvård.

Varför tar kommunen över verksamheten?

Vi har uppfattat missnöjet för hur transporttjänsten har hanterats och därför valt att ta över verksamheten med samhällsbetalda resor med syfte att skapa en ökad trygghet. Dels genom att säkerställa att planerade resor genomförs i tid men också möjliggöra en ökad kontinuitet som ger färre förare, vilket är särskilt viktigt för resande med särskilda behov.

Med övertagandet av verksamheten tar kommunen även på sig ansvaret för anställningsprocessen och utbildningen av förare. Detta ger oss möjlighet att snabbare identifiera och åtgärda eventuella problem, med målet att över tid minimera antalet felanmälningar och öka kundnöjdheten.

Förväntade vinster och mål

Fördelarna är flera men mest handlar det om förbättrad kvalitet. Erfarenheter från andra kommuner som har infört liknande åtgärder visar på högre kundnöjdhet utan ökade kostnader. I längden förväntas detta initiativ även leda till lägre kostnader och ökad samhällsnytta.

Från och med årsskiftet kommer inbokade resor att utföras med kommunens egna fordon och förare.

Frågor och svar

Vad är samhällsbetalda resor?

Samhällsbetalda resor omfattar resor som finansieras av samhället, i det här fallet av kommunen där skolskjuts med taxi samt resor inom omsorg, äldreomsorg och vuxenvård ingår.

Vad har inte fungerat med tidigare lösning?

Det har funnits utmaningar och problem med den transporttjänst vi har haft tidigare vilket har lett till klagomål från resenärer, deras anhöriga och våra egna verksamheter. Ett återkommande bekymmer har varit försenade eller inställda resor.

Hur påverkas rutinerna för att beställa och genomföra resor?

Du fortsätter dina vanliga kontakter och tillvägagångssätt vid beställning som tidigare. Vid eventuella funderingar är du alltid välkommen att kontakta vårt kontaktcenter.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats