Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Våga fråga oss om missbruk och psykisk ohälsa

Våga fråga oss om missbruk och psykisk ohälsa

Öppenvården vuxen arbetar med stöd och behandling vid missbruk och/eller psykisk ohälsa, men också med förebyggande insatser genom råd, information, anhörigstöd och uppsökande verksamhet. Monica Bergström och hennes team av behandlare såg ett behov av att underlätta möjligheterna till att ta kontakt utifrån dessa områden och i juni 2020 valde man att lansera en chatt. En chatt som gör det möjligt att vara anonym om man så önskar. En chatt med ambitionen att nå en ny och därmed bredare målgrupp och på så vis kunna hjälpa fler invånare i kommunen.

Monica, berätta lite mer om varför ni valde att starta just en chatt?

Vi arbetar med olika stödjande och behandlande insatser vid missbruk, beroende, psykisk ohälsa och ofta komplexa behov. Ofta stigmatiserade områden där det kan krävas en hel del mod för att våga fråga och även be om hjälp, både som anhörig och om man själv har problem. Vi ville sänka tröskeln genom att skapa en ny väg in till oss där man också kan få vara anonym. Ju tidigare vi får kontakt med någon som behöver hjälp eller deras viktiga anhöriga, desto bättre förutsättningar har vi att ge ett bra stöd och tillsammans förändra en människas situation. Vi såg chatten som en möjlighet att nå ut till fler och förhoppningsvis skulle detta även få människor att söka hjälpen ännu tidigare. Vi tänkte också att det var ett modernt verktyg och att det därför skulle bli en attraktiv kommunikationsväg.

Hur har chatten tagits emot?

Vi har fått mycket uppskattning från flera av dem som hört av sig via chatten. Vi har sett flera exempel där de som chattar till en början har valt att vara anonyma, men att man under samtalet blivit trygg i att berätta om sig själv eller en anhörig och vi har alltid kunnat hjälpa personen vidare. Det är inte alltid självklart vart man bör vända sig för att få hjälp när det handlar om missbruk och/eller psykisk ohälsa. Det här är ofta en målgrupp som faller mellan stolarna. Med chatten har vi kunnat ge råd och stöd direkt genom att vägleda till vidare hjälp inom våra egna verksamheter, men även till externa aktörer så som husläkare, psykiatri eller Beroendecentrum.

Vi är tidiga ut i kommunsverige med att erbjuda den här möjligheten inom just vår verksamhet och flera andra kommuner har hört av sig för att ta del av våra lärdomar. Det känns verkligen jätteroligt att kunna inspirera andra till att våga prova nya vägar för att nå ut och skapa värde för sina kommuninvånare.

Chatten startades juni 2020, vad har ni lärt er av arbetet såhär långt?

Hur viktigt det är att gå ut med information och att arbeta för att få människor att känna till oss och det vi gör! Vi jobbar fortfarande med att sprida kännedom om chatten, liksom det stöd som går att få av oss på Öppenvården, så fler hittar till oss och vågar be om hjälp. Marknadsföring är dock kostsamt. Chatten finansieras utifrån befintlig budget, vi har inte fått några extra pengar för att möjliggöra detta. Vi skulle till exempel gärna erbjuda längre öppettider, men har inte förutsättningar för det i dagsläget.

Har du något du avslutningsvis skulle vilja dela med dig av?

Varje chatt och person vi kan hjälpa är betydelsefull! Vi vill verkligen uppmana alla till att våga fråga i tid, oavsett vem det handlar om! Jag känner mig också jättestolt över att chatten finns och stolt över att arbeta i en kommun där idéer som den här uppmuntras och möjliggörs av ledningen. När jag och mitt team på Öppenvården vuxen berättade om vår idé att starta en chatt var det en självklarhet att vi skulle få testa. Det har även varit otroligt lärorikt, givande och intressant att jobba ihop med så många olika professioner, inte minst vad gäller säkerhets- och sekretessfrågor. Vi driver chatten som ett projekt som utvärderas fortlöpande. Vi tittar på om vi har rätt öppettider, hur vi kan nå ut till fler, hur chatten används idag och kan användas bredare framöver.

Öppenvårdens chatt är öppen varje vardag 12-14 och bemannas av Öppenvårdens professionella behandlare. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats