Projekterande arbetssätt

Genom att jobba projekterande vill vi inspirera alla barn i sitt undersökande så att deras nyfikenhet och tankar hålls vid liv. Därför behöver vi som medforskande pedagoger vara flexibla och våga släppa taget för att kunna utmana både barnen och oss själva. Som medforskande pedagoger vill vi inte sätta gränser för vad som är möjligt eller inte möjligt utan inspirera barnen till att allt är möjligt. För att förstå barnens lärprocesser är det viktigt att vi är lyhörda för det barnen kommunicerar , både verbalt och kroppsligt. Vårt förhållningssätt utmanar barnen i deras olika teorier för att lärandet ska leda vidare. De pedagogiska lärmiljöerna skall vara tillgängliga, tilltalande och tydliga.

Ett projekterande arbetssätt bygger på ett gemensamt experimenterande och utforskande - där barn och pedagoger formulerar ett problem/ en frågeställning innan de söker lösningar.
Ett projekterande utforskande arbetssätt utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter och förbinder dem med läroplanens mål och intentioner.

Genom ett projekterande utforskande arbetssätt synliggörs barns- och pedagogers lärprocesser. Pedagogisk dokumentation är "motorn" i verksamheten och leder till att verksamheten omskapas i syfte att utmana barnen vidare i lärandet.

Ett projekterande utforskande arbetssätt utgör förskolans undervisning och bidrar till att barnens förmågor utvecklas.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats