Välkommen till oss

Språkförskolan är en kommunal specialförskola för barn med grav språkstörning, vilket innebär avvikande tal-, språk- och kommunikationsutveckling. Här arbetar, sedan 1995, logoped i team tillsammans med specialutbildade förskollärare. Barngruppen består av sex barn med grav språkstörning och sex barn med typisk språkutveckling i åldrarna 3-5 år. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats