Välkommen till oss!

Ormsta förskola är kommunal. Hos oss lär sig barnen genom att upptäcka och utforska olika uppbyggda lärmiljöer. Förskolegården har anpassad lekutrusting, med en egen del för de yngsta barnen, och vi har nära till park- och skogsmark. Språkförskolan är också en integrerad del av utbildningen. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats