Haga förskola

Haga förskola är en kommunal förskola. Vår barnsyn präglas av en stark tilltro till barns egen vilja och förmåga att utvecklas och lära. Vi lägger stor vikt på leken och det lustfyllda lärandet, där barnen får upptäcka och undersöka med stöd av andra barn och pedagoger. Undervisningen sker i meningsfulla sammanhang och syftar till att utveckla och fördjupa barnens kunskaper, färdigheter och förmågor.

Vår digitala förskola

Via SchoolSoft ser vi till att vårdnadshavare har tillgång till aktuell information om förskolan och vad som händer varje vecka.

Om du vill ansöka om en plats på förskolan eller anmäla att du flyttar in i kommunen, kan du göra det på alternativet "Välj förskola".

För andra ärenden som rör förskolan, vänligen se på
"E-tjänster och blanketter".

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats