Välkommen till oss

Haga förskola är en kommunal förskola. Vår barnsyn präglas av en stark tilltro till barns egen vilja och förmåga att utvecklas och lära. Vi lägger stor vikt på leken och det lustfyllda lärandet, där barnen får upptäcka och undersöka med stöd av andra barn och pedagoger.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats